Parallax

Den tredje dagen VinylPurchased

Trioen Parallax har en åpen og leken tilnærming til spontan musisering, og har etter mange aktive år opparbeidet seg et unikt sound. Tid, sted og rom bestemmer trioens musikalske valg der musikk aldri kan settes i bås. Trioen har gitt ut to tidligere album: «Live in UK» (FMR/UK) 2010 og «Krutthuset»(PlingMusicNorway) 2012. Med utgangspunkt i noen enkle skisser og strukturer ble materialet på Den tredje dagen utviklet gjennom en spennende, kreativ og lærerik prosess sammen med vibrafonisten og produsenten Rob Waring. Det nye for Parallax som improvisasjonensemble er at de på denne innspllingen benytter studioets muligheter for klipping, pålegg og tilskrudde klanglige nyanser.