Kjersti Kveli

No e tida VinylPurchased

Se opp for Kjersti Kveli! Ny stemme med ny energi, ny musikk og nye, sterkt personlige tekster. Et vise-rock-album med kraft, poesi og en unik vokalprestasjon. Kjersti Kveli fra Snåsa i Nord-Trøndelag – men også med noen års opphold i New York bak seg, - presenterer nå sitt første norske album. Med seg på laget har hun et band og et studio som matcher hennes 70-talls-idealer. New York Music Daily sier om Kveli: “Det er mange kvinnelige artister i New York med pene stemmer og akustiske gitarer. Kvelis evne til å skifte mellom stiler – og hennes fantastiske band – setter henne i et sjikt over de aller fleste.”