Various Artists

Tamor Dobhan AlbumPurchased

1. Tamor Khola Shreejana Dahal, Tanka K.C, Januka Karki, Bhadra Bahadur Regmi Magar 00:05:59 1.00 USD
Main artist Shreejana Dahal, Tanka K.C, Januka Karki, Bhadra Bahadur Regmi Magar
Composer Bhadra Bahadur Regmi Magar | Januka Karki | Shreejana Dahal | Tanka K.C
Arrangers Tanka K.C | Shiva Narayen Joshi | Ram Bahadur Jimba
Producers Music Nepal
2. Chura Shreejana Dahal 00:06:02 1.00 USD
Main artist Shreejana Dahal
Composer Shreejana Dahal
Arrangers Tanka K.C | Shiva Narayen Joshi | Ram Bahadur Jimba
Producers Music Nepal
3. Timro Hamro Shreejana Dahal, Shiva Narayen Joshi 00:05:15 1.00 USD
Main artist Shreejana Dahal, Shiva Narayen Joshi
Composer Shiva Narayen Joshi | Shreejana Dahal
Arrangers Tanka K.C | Shiva Narayen Joshi | Ram Bahadur Jimba
Producers Music Nepal
4. Kholi Dobhan Shreejana Dahal, Ram Bahadur Jimba 00:05:09 1.00 USD
Main artist Shreejana Dahal, Ram Bahadur Jimba
Composer Ram Bahadur Jimba | Shreejana Dahal
Arrangers Tanka K.C | Shiva Narayen Joshi | Ram Bahadur Jimba
Producers Music Nepal
5. Ghar Ta Mero Shreejana Dahal 00:05:03 1.00 USD
Main artist Shreejana Dahal
Composer Shreejana Dahal
Arrangers Tanka K.C | Shiva Narayen Joshi | Ram Bahadur Jimba
Producers Music Nepal