Various Artists

Laibari Lai AlbumPurchased

1. Kasto Hunchha Nir Krishna Sudha Dhungana, Bishnu K.C, Tika Thapa, Januka Baraili, Ujeli Gajmer, Bhim Prakash Bhattarai, Sunil Biham, Bharat Mani Sharma 00:05:30 1.00 USD
Main artist Krishna Sudha Dhungana, Bishnu K.C, Tika Thapa, Januka Baraili, Ujeli Gajmer, Bhim Prakash Bhattarai, Sunil Biham, Bharat Mani Sharma
Arrangers Dil Sambahamphe
Producers Music Nepal
2. Ban Jungle Phidi Krishna Sudha Dhungana, Bishnu K.C, Tika Thapa, Januka Baraili, Ujeli Gajmer, Bhim Prakash Bhattarai, Sunil Biham, Bharat Mani Sharma 00:05:49 1.00 USD
Main artist Krishna Sudha Dhungana, Bishnu K.C, Tika Thapa, Januka Baraili, Ujeli Gajmer, Bhim Prakash Bhattarai, Sunil Biham, Bharat Mani Sharma
Arrangers Bhim Prakash Bhattarai
Producers Music Nepal