Various Artists

Kanchhi, Kanyadan AlbumPurchased

1. Yeti dherai maya diyou Prakash Shrestha, Aasha Bhosle 00:04:00 1.00 USD
Main artist Prakash Shrestha, Aasha Bhosle
Composer Manohari singh
Producers Music Nepal
2. Najauna malai chhodi Sushma Shrestha, Prakash Shrestha 00:03:39 1.00 USD
Main artist Sushma Shrestha, Prakash Shrestha
Composer Manohari singh
Producers Music Nepal
3. Teej ko geet Sushma Shrestha, Chorus, Deepa jha 00:05:30 1.00 USD
Main artist Sushma Shrestha, Chorus, Deepa jha
Composer Manohari singh
Producers Music Nepal
4. Duniyalai tada chhoda Prakash Shrestha 00:04:21 1.00 USD
Main artist Prakash Shrestha
Composer Manohari singh
Producers Music Nepal
5. Kopilama rang chadyo Aasha Bhosle 00:04:24 1.00 USD
Main artist Aasha Bhosle
Composer Manohari singh
Producers Music Nepal
6. Dhiki chyau dhiki chyau Sushma Shrestha, Chorus, Deepa jha 00:04:12 1.00 USD
Main artist Sushma Shrestha, Chorus, Deepa jha
Composer Manohari singh
Producers Music Nepal
7. Kalakala salasala Prasad Shrestha, Aruna Lama 00:07:02 1.20 USD
Main artist Prasad Shrestha, Aruna Lama
Composer Gopal Yonjan
Author Chetan Karki
Producers Music Nepal
8. Kanchi hey kanchi Bimala Rai, Prakash Shrestha 00:06:12 1.00 USD
Main artist Bimala Rai, Prakash Shrestha
Composer Gopal Yonjan
Author Chetan Karki
Producers Music Nepal
9. Himal sari Narayan Gopal, Aruna Lama 00:07:35 1.20 USD
Main artist Narayan Gopal, Aruna Lama
Composer Gopal Yonjan
Author Gopal Yonjan
Producers Music Nepal
10. Phariyalai bhuima Gopal Yonjan 00:04:11 1.00 USD
Main artist Gopal Yonjan
Composer Gopal Yonjan
Author Gopal Yonjan
Producers Music Nepal
11. Chhori ko janma Narayan Gopal 00:04:54 1.00 USD
Main artist Narayan Gopal
Composer Gopal Yonjan
Author Chetan Karki
Producers Music Nepal