Various Artists

Jindagani AlbumPurchased

1. Paribhasha Dida Ram Krishna Dhakal 00:04:47 1.00 USD
Main artist Ram Krishna Dhakal
Composer Madan Dipbim
Author Yasodha Neupane
Producers Music Nepal
2. Premko Panchhi Yam Baral 00:04:53 1.00 USD
Main artist Yam Baral
Composer Gobinda Aacharya
Author Ranjana Rajaure
Producers Music Nepal
3. Aaphnai Bhanthen Prakash Regmi 00:05:35 1.00 USD
Main artist Prakash Regmi
Composer Gobinda Aacharya
Author Yasodha Neupane
Producers Music Nepal
4. Jindagiko Maidan Kunti Moktan 00:04:39 1.00 USD
Main artist Kunti Moktan
Composer Shila Bahadur Moktan
Author Ranjana Rajaure
Producers Music Nepal
5. Aaphnai Bhanthe Gyanu Rana 00:05:30 1.00 USD
Main artist Gyanu Rana
Composer Gobinda Aacharya
Author Yasodha Neupane
Producers Music Nepal
6. Mayako Chino Gobinda Aacharya 00:05:28 1.00 USD
Main artist Gobinda Aacharya
Composer Gobinda Aacharya
Author Yasodha Neupane
Producers Music Nepal
7. Haatka Chura Lochan Bhattarai 00:04:59 1.00 USD
Main artist Lochan Bhattarai
Composer Gobinda Aacharya
Author Ranjana Rajaure
Producers Music Nepal
8. Yo Mann Sandhai Ananda Karki 00:04:30 1.00 USD
Main artist Ananda Karki
Composer Gobinda Aacharya
Author Yasodha Neupane
Producers Music Nepal