Various Artists

Kinar Khojdai SinglePurchased

1. Chiyabari Sero Phero Ganesh Dhungel, Maya Dhungel 00:04:32 1.00 USD
Main artist Ganesh Dhungel, Maya Dhungel
Composer Mani Kamal Chhetri
Author Roshan Mukhiya
Producers Music Nepal
2. Maya Basechha Ganesh Dhungel, Maya Dhungel 00:04:34 1.00 USD
Main artist Ganesh Dhungel, Maya Dhungel
Composer Mani Kamal Chhetri
Author Mani Kamal Chhetri
Producers Music Nepal
3. Chandima Bainsa Ganesh Dhungel, Maya Dhungel 00:03:55 1.00 USD
Main artist Ganesh Dhungel, Maya Dhungel
Composer Mani Kamal Chhetri
Author Mann Bahadur Mukhiya
Producers Music Nepal
4. Jindagi Yo Ke Ho Ganesh Dhungel, Maya Dhungel 00:04:43 1.00 USD
Main artist Ganesh Dhungel, Maya Dhungel
Composer Mani Kamal Chhetri
Author Mann Prasad Mukhiya
Producers Music Nepal
5. Ukalima Chade Bhane Ganesh Dhungel, Maya Dhungel 00:05:04 1.00 USD
Main artist Ganesh Dhungel, Maya Dhungel
Composer Mani Kamal Chhetri
Author Manjul
Producers Music Nepal
6. Jhaunkiri Rundai Basyo Ganesh Dhungel, Maya Dhungel 00:04:07 1.00 USD
Main artist Ganesh Dhungel, Maya Dhungel
Composer Mani Kamal Chhetri
Author Manjul
Producers Music Nepal
7. Jindagiko Modharuma Ganesh Dhungel, Maya Dhungel 00:04:15 1.00 USD
Main artist Ganesh Dhungel, Maya Dhungel
Composer Mani Kamal Chhetri
Author Mani Kamal Chhetri
Producers Music Nepal
8. Din Pani Malai Nai Ganesh Dhungel, Maya Dhungel 00:04:26 1.00 USD
Main artist Ganesh Dhungel, Maya Dhungel
Composer Mani Kamal Chhetri
Author Arjun Sapkota
Producers Music Nepal