Various Artists

Sohani AlbumPurchased

1. Yaadai Yaadko Nabin K Bhattrai 00:05:04 1.00 USD
Main artist Nabin K Bhattrai
Composer Prabhu Dhakal
Author Mahesh Panta
Producers Music Nepal
2. Lukeko Maya Satish Maharjan 00:05:35 1.00 USD
Main artist Satish Maharjan
Composer Prabhu Dhakal
Author Mahesh Panta
Producers Music Nepal
3. Samayale Sapana Shree (Pariyar) 00:04:21 1.00 USD
Main artist Sapana Shree (Pariyar)
Composer Prabhu Dhakal
Author Mahesh Panta
Producers Music Nepal
4. Aaja Kina Pramit Lamichhane 00:03:45 1.00 USD
Main artist Pramit Lamichhane
Composer Prabhu Dhakal
Author Mahesh Panta
Producers Music Nepal
5. Amrit Bhani Sapana Shree (Pariyar) 00:04:33 1.00 USD
Main artist Sapana Shree (Pariyar)
Composer Prabhu Dhakal
Author Mahesh Panta
Producers Music Nepal
6. Sapanima Sanoop Pudaseni 00:04:23 1.00 USD
Main artist Sanoop Pudaseni
Composer Prabhu Dhakal
Author Mahesh Panta
Producers Music Nepal
7. Bolaunda Ni Satish Maharjan 00:05:03 1.00 USD
Main artist Satish Maharjan
Composer Prabhu Dhakal
Author Mahesh Panta
Producers Music Nepal
8. Nasodha Malai Prabhu Dhakal 00:05:28 1.00 USD
Main artist Prabhu Dhakal
Composer Prabhu Dhakal
Author Mahesh Panta
Producers Music Nepal