Various Artists

Sawari Mero Relaima AlbumPurchased

1. Sawari Mero Railaima Sapana Shree (Pariyar) 00:04:58 1.00 USD
Main artist Sapana Shree (Pariyar)
Arrangers Melwa Devi
Producers Music Nepal
2. Sainlajee Khem Raj Gurung 00:05:29 1.00 USD
Main artist Khem Raj Gurung
Arrangers Ustad Sainla
Producers Music Nepal
3. Tamako Ghaila Sapana Shree (Pariyar) 00:06:40 1.00 USD
Main artist Sapana Shree (Pariyar)
Arrangers Mis Prabha
Producers Music Nepal
4. Gyan Gara Satya Raj Acharya 00:04:15 1.00 USD
Main artist Satya Raj Acharya
Arrangers Bahadur Singh Baral
Producers Music Nepal
5. Kanchhale Kanchhi Sapana Shree (Pariyar) 00:03:36 1.00 USD
Main artist Sapana Shree (Pariyar)
Arrangers Hina Devi
Producers Music Nepal
6. Kalo Theki Shailesh Singh 00:08:06 1.20 USD
Main artist Shailesh Singh
Arrangers Ustad Sainla
Producers Music Nepal
7. Thapa Hai Thali Sapana Shree (Pariyar) 00:04:42 1.00 USD
Main artist Sapana Shree (Pariyar)
Arrangers Melwa Devi
Producers Music Nepal
8. Malai Khutrukai Budhi Sagar Basyal 00:04:28 1.00 USD
Main artist Budhi Sagar Basyal
Arrangers Ma.Mitrasen
Producers Music Nepal