Various Artists

Chokho Maya AlbumPurchased

1. Dui hat milchhan baba Shakti Ballav, Prakash Shrestha 00:04:09 1.00 USD
Main artist Shakti Ballav, Prakash Shrestha
Composer Shakti Ballav
Author Sabinaye
Producers Music Nepal
2. Pahile hamro kura Shakti Ballav, Prakash Shrestha 00:05:13 1.00 USD
Main artist Shakti Ballav, Prakash Shrestha
Composer Shakti Ballav
Author Ratna Shamsher Thapa
Producers Music Nepal
3. Pothiya patarwa Kabita Krishnamurti, Prakash Shrestha 00:04:58 1.00 USD
Main artist Kabita Krishnamurti, Prakash Shrestha
Composer Shakti Ballav
Author Prem Bairagi
Producers Music Nepal
4. Saptarang phulai phulyo Kabita Krishnamurti, Prakash Shrestha 00:05:00 1.00 USD
Main artist Kabita Krishnamurti, Prakash Shrestha
Composer Shakti Ballav
Author Ratna Shamsher Thapa
Producers Music Nepal
5. Chumera sugandhi phul Prakash Shrestha, Sukmit Gurung 00:05:43 1.00 USD
Main artist Prakash Shrestha, Sukmit Gurung
Composer Shakti Ballav
Author Ratna Shamsher Thapa
Producers Music Nepal
6. Ke bharosa jeevan ko Shakti Ballav, Prakash Shrestha 00:01:14 1.00 USD
Main artist Shakti Ballav, Prakash Shrestha
Composer Shakti Ballav
Author Sabinaye
Producers Music Nepal