Various Artists

Gauri Vol.1 AlbumPurchased

1. Pani Simsim Barsiyera Sangita Pradhan 00:08:17 1.20 USD
Main artist Sangita Pradhan
Composer Chandra Raj Sharma
Author Madhav Ghimire
Producers Music Nepal
2. Euta Satya Katha Ma Bhanchu Ram Krishna Dhakal 00:10:31 1.30 USD
Main artist Ram Krishna Dhakal
Composer Chandra Raj Sharma
Author Madhav Ghimire
Producers Music Nepal
3. Lila Maitaka Bhulera Sapana Shree (Pariyar) 00:06:52 1.00 USD
Main artist Sapana Shree (Pariyar)
Composer Chandra Raj Sharma
Author Madhav Ghimire
Producers Music Nepal
4. Selayo Unko Chita Sangita Pradhan 00:08:56 1.20 USD
Main artist Sangita Pradhan
Composer Chandra Raj Sharma
Author Madhav Ghimire
Producers Music Nepal
5. Kothama Kasari Pasu Ram Krishna Dhakal 00:12:24 1.30 USD
Main artist Ram Krishna Dhakal
Composer Chandra Raj Sharma
Author Madhav Ghimire
Producers Music Nepal
6. Pharkanchan Ban Sailabata Sapana Shree (Pariyar), Ram Krishna Dhakal 00:08:20 1.20 USD
Main artist Sapana Shree (Pariyar), Ram Krishna Dhakal
Composer Bharat Lama
Author Madhav Ghimire
Producers Music Nepal