Diverse Artister

Einradar'n I Solo Og Samspel AlbumPurchased

1. Einpikkaren, Kryllingspringar - Etter E. Bakken Inger Marie Aasen 00:01:34 1.00 USD
Main artist Inger Marie Aasen
Performers Sven Elling Nordalen | Håvard Kjøntvedt | Arne Johan Olsen | Ida Nilsso | Inger Marie Aasen | Jan Lislien | Nisse Täpp-Nils Nilsson
2. Kjærlighetstrang, Vals - Etter Erik Deildok Arne Johan Olsen & Jan Lislien 00:01:19 1.00 USD
Main artist Arne Johan Olsen & Jan Lislien
Performers Sven Elling Nordalen | Håvard Kjøntvedt | Arne Johan Olsen | Ida Nilsso | Inger Marie Aasen | Jan Lislien | Nisse Täpp-Nils Nilsson
3. Fjøsnissens Reinlender Nisse Täpp-Nils Nilsson & Sven Elling Nordalen & Ida Nilsson 00:02:24 1.00 USD
Main artist Nisse Täpp-Nils Nilsson & Sven Elling Nordalen & Ida Nilsson
Performers Sven Elling Nordalen | Håvard Kjøntvedt | Arne Johan Olsen | Ida Nilsso | Inger Marie Aasen | Jan Lislien | Nisse Täpp-Nils Nilsson
4. Inkje Vi' Je Og Inkje Må Je, Masurka Håvard Kjøntvedt 00:01:44 1.00 USD
Main artist Håvard Kjøntvedt
Performers Sven Elling Nordalen | Håvard Kjøntvedt | Arne Johan Olsen | Ida Nilsso | Inger Marie Aasen | Jan Lislien | Nisse Täpp-Nils Nilsson
5. Kaffebrenner'n, Polka - Etter Ola T. Haukjem Arne Johan Olsen & Jan Lislien 00:01:32 1.00 USD
Main artist Arne Johan Olsen & Jan Lislien
Performers Sven Elling Nordalen | Håvard Kjøntvedt | Arne Johan Olsen | Ida Nilsso | Inger Marie Aasen | Jan Lislien | Nisse Täpp-Nils Nilsson
6. Gammal Snarumsvals Nisse Täpp-Nils Nilsson & Sven Elling Nordalen & Ida Nilsson 00:01:43 1.00 USD
Main artist Nisse Täpp-Nils Nilsson & Sven Elling Nordalen & Ida Nilsson
Performers Sven Elling Nordalen | Håvard Kjøntvedt | Arne Johan Olsen | Ida Nilsso | Inger Marie Aasen | Jan Lislien | Nisse Täpp-Nils Nilsson
7. Reinlender - Etter Ola T. Haukjem Håvard Kjøntvedt 00:01:59 1.00 USD
Main artist Håvard Kjøntvedt
Performers Sven Elling Nordalen | Håvard Kjøntvedt | Arne Johan Olsen | Ida Nilsso | Inger Marie Aasen | Jan Lislien | Nisse Täpp-Nils Nilsson
8. Svarttjenngubben, Polka Nisse Täpp-Nils Nilsson & Sven Elling Nordalen & Ida Nilsson 00:01:54 1.00 USD
Main artist Nisse Täpp-Nils Nilsson & Sven Elling Nordalen & Ida Nilsson
Performers Sven Elling Nordalen | Håvard Kjøntvedt | Arne Johan Olsen | Ida Nilsso | Inger Marie Aasen | Jan Lislien | Nisse Täpp-Nils Nilsson
9. Masurka - Etter Tove Haukjem Håvard Kjøntvedt 00:01:42 1.00 USD
Main artist Håvard Kjøntvedt
Performers Sven Elling Nordalen | Håvard Kjøntvedt | Arne Johan Olsen | Ida Nilsso | Inger Marie Aasen | Jan Lislien | Nisse Täpp-Nils Nilsson
10. Hagamoenpolka'n, Reinlender Arne Johan Olsen & Jan Lislien 00:01:27 1.00 USD
Main artist Arne Johan Olsen & Jan Lislien
Performers Sven Elling Nordalen | Håvard Kjøntvedt | Arne Johan Olsen | Ida Nilsso | Inger Marie Aasen | Jan Lislien | Nisse Täpp-Nils Nilsson
11. Pjutomen, Sangleik - Etter Sigurd Melgaard Sven Elling Nordalen 00:01:32 1.00 USD
Main artist Sven Elling Nordalen
Composer Trad.
Performers Sven Elling Nordalen | Håvard Kjøntvedt | Arne Johan Olsen | Ida Nilsso | Inger Marie Aasen | Jan Lislien | Nisse Täpp-Nils Nilsson
12. Fanden I Veggemota, Springar Arne Johan Olsen & Jan Lislien 00:01:25 1.00 USD
Main artist Arne Johan Olsen & Jan Lislien
Performers Sven Elling Nordalen | Håvard Kjøntvedt | Arne Johan Olsen | Ida Nilsso | Inger Marie Aasen | Jan Lislien | Nisse Täpp-Nils Nilsson
13. Olav Durspellmakar, Rundvals Nisse Täpp-Nils Nilsson & Sven Elling Nordalen & Ida Nilsson 00:01:45 1.00 USD
Main artist Nisse Täpp-Nils Nilsson & Sven Elling Nordalen & Ida Nilsson
Composer Sven Nordalen
Performers Sven Elling Nordalen | Håvard Kjøntvedt | Arne Johan Olsen | Ida Nilsso | Inger Marie Aasen | Jan Lislien | Nisse Täpp-Nils Nilsson
14. Noringen, Reinlender Håvard Kjøntvedt & Sven Elling Nordalen 00:01:59 1.00 USD
Main artist Håvard Kjøntvedt & Sven Elling Nordalen
Composer Olav Strømmen Jr.
Performers Sven Elling Nordalen | Håvard Kjøntvedt | Arne Johan Olsen | Ida Nilsso | Inger Marie Aasen | Jan Lislien | Nisse Täpp-Nils Nilsson
15. Vesle-Kari Ruud, Springar Håvard Kjøntvedt 00:01:30 1.00 USD
Main artist Håvard Kjøntvedt
Performers Sven Elling Nordalen | Håvard Kjøntvedt | Arne Johan Olsen | Ida Nilsso | Inger Marie Aasen | Jan Lislien | Nisse Täpp-Nils Nilsson
16. Rundvals - Etter Kristen Stenseth Nisse Täpp-Nils Nilsson & Sven Elling Nordalen & Ida Nilsson 00:01:43 1.00 USD
Main artist Nisse Täpp-Nils Nilsson & Sven Elling Nordalen & Ida Nilsson
Performers Sven Elling Nordalen | Håvard Kjøntvedt | Arne Johan Olsen | Ida Nilsso | Inger Marie Aasen | Jan Lislien | Nisse Täpp-Nils Nilsson
17. Skredsvigs Galopp - Etter Anders Skredsvig Nisse Täpp-Nils Nilsson & Sven Elling Nordalen & Ida Nilsson 00:01:51 1.00 USD
Main artist Nisse Täpp-Nils Nilsson & Sven Elling Nordalen & Ida Nilsson
Performers Sven Elling Nordalen | Håvard Kjøntvedt | Arne Johan Olsen | Ida Nilsso | Inger Marie Aasen | Jan Lislien | Nisse Täpp-Nils Nilsson
18. Gamal Reinlender Arne Johan Olsen & Jan Lislien 00:01:53 1.00 USD
Main artist Arne Johan Olsen & Jan Lislien
Performers Sven Elling Nordalen | Håvard Kjøntvedt | Arne Johan Olsen | Ida Nilsso | Inger Marie Aasen | Jan Lislien | Nisse Täpp-Nils Nilsson
19. Klevens Masurka - Etter Hans Kleven Nisse Täpp-Nils Nilsson & Sven Elling Nordalen & Ida Nilsson 00:02:08 1.00 USD
Main artist Nisse Täpp-Nils Nilsson & Sven Elling Nordalen & Ida Nilsson
Performers Sven Elling Nordalen | Håvard Kjøntvedt | Arne Johan Olsen | Ida Nilsso | Inger Marie Aasen | Jan Lislien | Nisse Täpp-Nils Nilsson
20. Gamle-Hansslåtten, Springar Håvard Kjøntvedt 00:02:04 1.00 USD
Main artist Håvard Kjøntvedt
Performers Sven Elling Nordalen | Håvard Kjøntvedt | Arne Johan Olsen | Ida Nilsso | Inger Marie Aasen | Jan Lislien | Nisse Täpp-Nils Nilsson
21. Gamal Reinlender - Per Håvard Midstigen Håvard Kjøntvedt 00:02:38 1.00 USD
Main artist Håvard Kjøntvedt
Performers Sven Elling Nordalen | Håvard Kjøntvedt | Arne Johan Olsen | Ida Nilsso | Inger Marie Aasen | Jan Lislien | Nisse Täpp-Nils Nilsson
22. Sukkertøymaker'n, Polka - Etter Karsten Presterud Nisse Täpp-Nils Nilsson & Sven Elling Nordalen & Ida Nilsson 00:01:53 1.00 USD
Main artist Nisse Täpp-Nils Nilsson & Sven Elling Nordalen & Ida Nilsson
Performers Sven Elling Nordalen | Håvard Kjøntvedt | Arne Johan Olsen | Ida Nilsso | Inger Marie Aasen | Jan Lislien | Nisse Täpp-Nils Nilsson
23. Nils Stuvstads Minne, Halling Håvard Kjøntvedt 00:02:29 1.00 USD
Main artist Håvard Kjøntvedt
Performers Sven Elling Nordalen | Håvard Kjøntvedt | Arne Johan Olsen | Ida Nilsso | Inger Marie Aasen | Jan Lislien | Nisse Täpp-Nils Nilsson
24. Springdans For Enrader - Etter Ovidius Torsby Nisse Täpp-Nils Nilsson & Sven Elling Nordalen & Ida Nilsson 00:01:07 1.00 USD
Main artist Nisse Täpp-Nils Nilsson & Sven Elling Nordalen & Ida Nilsson
Performers Sven Elling Nordalen | Håvard Kjøntvedt | Arne Johan Olsen | Ida Nilsso | Inger Marie Aasen | Jan Lislien | Nisse Täpp-Nils Nilsson
25. Hamburgen Te'n Ingebret - Etter Nils Lande Arne Johan Olsen & Jan Lislien 00:01:47 1.00 USD
Main artist Arne Johan Olsen & Jan Lislien
Performers Sven Elling Nordalen | Håvard Kjøntvedt | Arne Johan Olsen | Ida Nilsso | Inger Marie Aasen | Jan Lislien | Nisse Täpp-Nils Nilsson
26. Kaggefossreinlender - Etter Andreas Finsrud Nisse Täpp-Nils Nilsson & Sven Elling Nordalen & Ida Nilsson 00:02:32 1.00 USD
Main artist Nisse Täpp-Nils Nilsson & Sven Elling Nordalen & Ida Nilsson
Performers Sven Elling Nordalen | Håvard Kjøntvedt | Arne Johan Olsen | Ida Nilsso | Inger Marie Aasen | Jan Lislien | Nisse Täpp-Nils Nilsson
27. Smørvisa, Gamal Vals Frå Flesberg Jan Lislien 00:01:38 1.00 USD
Main artist Jan Lislien
Performers Sven Elling Nordalen | Håvard Kjøntvedt | Arne Johan Olsen | Ida Nilsso | Inger Marie Aasen | Jan Lislien | Nisse Täpp-Nils Nilsson