Various Artists

NM Brass 2015 - Elitedivisjon AlbumPurchased

1. Of Distant Memories - Kleppe Musikklag Kleppe Musikklag 00:14:46 1.30 USD
Main artist Kleppe Musikklag
Composer Edward Gregson
Conductors John-Philip Hannevik
Producers Åsgeir Grong Musikkproduksjon
2. Of Distant Memories - Eikanger-Bjørsvik Eikanger-Bjørsvik Musikklag 00:14:46 1.30 USD
Main artist Eikanger-Bjørsvik Musikklag
Composer Edward Gregson
Conductors Prof. David King
Producers Åsgeir Grong Musikkproduksjon
3. Of Distant Memories - Stavanger Brass Band Stavanger Brass Band 00:15:03 1.70 USD
Main artist Stavanger Brass Band
Composer Edward Gregson
Conductors Allan Whitington
Producers Åsgeir Grong Musikkproduksjon
4. Of Distant Memories - Molde Brass Band Molde Brass Band 00:16:06 1.70 USD
Main artist Molde Brass Band
Composer Edward Gregson
Conductors Russel Gray
Producers Åsgeir Grong Musikkproduksjon
5. Of Distant Memories - Bjørsvik Brass Bjørsvik Brass 00:15:46 1.70 USD
Main artist Bjørsvik Brass
Composer Edward Gregson
Conductors Andreas Hanson
Producers Åsgeir Grong Musikkproduksjon
6. Of Distant Memories - Jaren Hornmusikkforening Jaren Hornmusikkforening 00:15:21 1.70 USD
Main artist Jaren Hornmusikkforening
Composer Edward Gregson
Conductors Howard Evans
Producers Åsgeir Grong Musikkproduksjon
7. Of Distant Memories - Oslo Brass Band Oslo Brass Band 00:15:05 1.70 USD
Main artist Oslo Brass Band
Composer Edward Gregson
Conductors Dr. Robert Childs
Producers Åsgeir Grong Musikkproduksjon
8. Of Distant Memories - Manger Musikklag Manger Musikklag 00:15:34 1.70 USD
Main artist Manger Musikklag
Composer Edward Gregson
Conductors Philip Harper
Producers Åsgeir Grong Musikkproduksjon
9. Of Distant Memories - Krohnengen Brass Band Krohnengen Brass Band 00:15:11 1.70 USD
Main artist Krohnengen Brass Band
Composer Edward Gregson
Conductors Harald Eikås
Producers Åsgeir Grong Musikkproduksjon
10. Of Distant Memories - Ila Brass Band Ila Brass Band 00:14:49 1.30 USD
Main artist Ila Brass Band
Composer Edward Gregson
Conductors Thomas Rimul
Producers Åsgeir Grong Musikkproduksjon
11. Audivi Media Nocte - Eikanger-Bjørsvik M.Lag Eikanger-Bjørsvik Musikklag 00:18:24 1.70 USD
Main artist Eikanger-Bjørsvik Musikklag
Composer Oliver Waespi
Conductors Prof. David King
Producers Åsgeir Grong Musikkproduksjon
12. Sketches from Nowhere Ila Brass Band 00:14:49 1.30 USD
Main artist Ila Brass Band
Composer Thomas Doss
Conductors Thomas Rimul
Producers Åsgeir Grong Musikkproduksjon
13. Myth Forest-Hestefallstjønn Krohnengen Brass Band 00:18:14 1.70 USD
Main artist Krohnengen Brass Band
Composer Stig Nordhagen
Conductors Harald Eikås
Producers Åsgeir Grong Musikkproduksjon
14. The Promised Land Oslo Brass Band 00:15:49 1.70 USD
Main artist Oslo Brass Band
Composer Kenneth Downie
Conductors Dr. Robert Childs
Producers Åsgeir Grong Musikkproduksjon
15. Sketches from Nowhere Kleppe Musikklag 00:14:15 1.30 USD
Main artist Kleppe Musikklag
Composer Thomas Doss
Conductors John-Philip Hannevik
Producers Åsgeir Grong Musikkproduksjon
16. Paganini Variations Bjørsvik Brass 00:17:01 1.70 USD
Main artist Bjørsvik Brass
Composer Philip Wilby
Conductors Andreas Hanson
Producers Åsgeir Grong Musikkproduksjon
17. Yggdrasill Jaren Hornmusikkforening 00:17:07 1.70 USD
Main artist Jaren Hornmusikkforening
Composer Dan Price
Conductors Howard Evans
Producers Åsgeir Grong Musikkproduksjon
18. As if a voice were in them... Molde Brass Band 00:17:33 1.70 USD
Main artist Molde Brass Band
Composer Oliver Waespi
Conductors Russel Gray
Producers Åsgeir Grong Musikkproduksjon
19. Audivi Media Nocte - Stavanger Brass Band Stavanger Brass Band 00:18:50 1.70 USD
Main artist Stavanger Brass Band
Composer Oliver Waespi
Conductors Allan Whitington
Producers Åsgeir Grong Musikkproduksjon
20. Perihelion: Close to the Sun Manger Musikklag 00:19:49 1.70 USD
Main artist Manger Musikklag
Composer Philip Sparke
Conductors Philip Harper
Producers Åsgeir Grong Musikkproduksjon