Various Artists

Progglådan Box C cd4: Folkprogg & Sjungande låtskrivare AlbumPurchased

Coste Apetrea: Kvinnligt, manligt, allvar & humor. Den här blandningen är en riktig cocktail från flera olika tillfällen och ganska, till synes, olika artister, men tanken här har varit det kompletterande, en av 70-taletsstora idehistoriska förtjänster var att det var en tid då hierarkier ifrågasattes och att man klart och tydligt solidariserade sig med de som stod lägst ner i hierarkierna. Bland grupperna lägst ner har kvinnorna stått i många årtusenden. Trots detta finns det grupper som hamnar under dem, t. ex alla barn och ungdomar, kriminella, mentalt sjuka, osv. Många män på olika nivåer i hierarkin upplever kvinnors frigörelse som ett hot. Detta är typiskt för hierarkiska system, i detta fallet vår gamla patriarkaliska ordning, där både män och kvinnor är offer för dem som spelar ut alla under dem och har den reella makten. Den här CD ́n leker lite med makten & rollerna, både från kvinnors och mäns perspektiv. Inspelningarna är hämtade från Festivalen för ”Kropp & Själ” 1973 på Kongresshallen, Kvinnofestivalen på gamla riksdagshuset 1977, Fria teatergruppernas gala på Berwaldhallen 1980, ett program med Bella Ciao i P1 runt -77, samt en konsert med Samla Mammas Manna på Chateu Neuf i Oslo 1973 Risken finns var en duo från Skåne som gjorde stor succe ́inom musikrörelsen efter just den konserten som dessa låtar år hämtade från. De fick fantastiska recensioner och kunde inleda en lång karriär som musiker, låtskrivare och allmänna häcklare av den rådande ordningen. Bella Ciao (namnet kommer från en berömd italiensk partisansång från andra världskriget med okänd upphovsman) var en grupp trubadurer och teaterfolk som gjorde musik inspirerade av Dario Fo ́s anknytning till folklig italiensk arbetar kultur, som med humor, allvar och ironi avslöjade missförhållanden i deras vardag. Musikteatergruppen Oktobers version av Bachs ”Toccata & Fuga i d-moll” med egen text är smått genialisk, trots att en del av sångarna har svårt att pricka noterna, är det en prestation, den slank med mest för att det gnälls så mycket om att politiska proggare inte kunde spela så bra.. Per Eggers är gäst hos Tidningsteatern som för tillfället bestod av Michael Segerström och multiinstrumentalisten Kjell Westling (dragspel) Pers enorma tenor lyfter den ironiska texten till höga nivåer. Södra bergens blalajkor, spelar med sedvanlig säkerhet en låt på Teaterfestivalen som en lustfull paus, tyckte att Samla kunde ha samma roll.... Lena Granhagen var själv med och skrev låten ”Baby Doll” som ung skådis någon gång på slutet av 50-talet i Uppsala, här framför hon samma text på en kvinnofestival och den blir helt absurd...som kontrast till den sjunger hon en låt av Wolf Bierman om ”Oma Meume” som ber till gud att socialismen ska segra...Berit Persson läser Sonja Åkessons underbara ”Äktenskapsfrågan” på kvinnofesten. Röda Bönor och Andra bullars låtar är självklara alster på en kvinnofestival som fick ett mäktigt slut när alla deltagare i publiken tillsammans sjunger Ost Kvinnligt, manligt, allvar & humor Inspelat på gamla riksdagshuset (kvinnofestival -77) och Berwaldshallen (fria teatergruppernas gala) -80 Samt Bella Ciao för : 1) Lena Granhagen (Baby Doll) Text o Musik: Jan-Erik Arvastson, L Granhagen 2) Risken finns, (Glada åsnans teater) Text Gunnar Danielsson Musik, Lars Fernebring, arr R Wallis 3) Röda Bönor, (Sång om sexualbrottsutredningen) Text & Musik: Röda Bönor 4) Andra Bullar: (Att gifta sig har ingen brådska) Trad. 5) Risken Finns, "Risken Bloos" Gunnar Danielsson & Lars Fernebring 6) Berit Persson, "Äktenskaps frågan" av Sonja Åkesson 7) Risken finns, (Barnen frågar ännu efter dig) Text Gunnar Danielsson Musik, Lars Fernebring, arr R Wallis 8) Lena Granhagen, ("Stor bön av den gamla kommunistkvinnan Oma Meume") text & musik av Wolf Bierman 9) Tidningsteatern, (Nu är det äntligen vår) Text & Musik, Michael Segerström & Kjell Westling Per Eggers, sång 10) Södra bergens balalajkor, (Rysk polka) Trad. 11) Oktober, (Toccata och Fuga i d-moll) av J S Bach, Text av Lars Sjöberg 12) Samla Mammas Manna, (Folkvisa från i morse) Musik, Samla Mammas Manna 13) Risken finns (1945 minus roten ur ett är tomma mängden) Text & Musik Gunnar Danielsson, Lars Fernebring 14) Bella Ciao, (En fin fest) av, Duo di Piadena 15) Bella Ciao, (Främst i ledet går vi kvinnor) av, Dario Fo 16) Deltagare & publik på kvinnofestivalen i gamla riksdagshuset 1977 "Befrielsen är nära" "Vi måste höja våra röster" Text, Suzanne Osten & Margareta Garpe, Musik: Gunnar Edander (Av hänsyn till den stora mängden medlemmar i grupperna, tas inte de enskilda medlemmarna i respektive grupp upp.)
1. Baby Doll Lena Granhagen 00:02:40 1.00 USD
Main artist Lena Granhagen
Composer Jan-Erik Arvastson | Lena Granhagen
Publishers Manus
2. Glada åsnans teater Risken Finns 00:05:21 1.00 USD
Main artist Risken Finns
Composer Gunnar Danielsson | Lars Fernebring | Roger Wallis
Publishers Manus
3. Sång om sexualbrottsutredningen Södra Bönor 00:02:45 1.00 USD
Main artist Södra Bönor
Composer Röda Bönor
Publishers Manus
4. Att gifta sig har ingen brådska Andra Bullar 00:01:19 1.00 USD
Main artist Andra Bullar
Composer trad Arr
Publishers Manus
5. Risken Bloos Risken Finns 00:04:03 1.00 USD
Main artist Risken Finns
Composer Gunnar Danielsson | Lars Fernebring
Publishers Manus
6. Äktenskapsfrågan Berit Persson 00:02:16 1.00 USD
Main artist Berit Persson
Composer Sonja Åkesson
Publishers Manus
7. Barnen frågar ännu efter dig Risken Finns 00:06:27 1.00 USD
Main artist Risken Finns
Composer Gunnar Danielsson | Lars Fernebring | Roger Wallis
Publishers Manus
8. Stor bön av Oma Meume Lena Granhagen 00:04:53 1.00 USD
Main artist Lena Granhagen
Composer Wolf Bierman
Publishers Manus
9. Nu är det äntligen vår Tidningsteatern 00:02:25 1.00 USD
Main artist Tidningsteatern
Composer Michael Segerström | Kjell Westling
Publishers Manus
10. Rysk polska Södra Bergens Balalajkor 00:03:02 1.00 USD
Main artist Södra Bergens Balalajkor
Composer trad Arr
Publishers Manus
11. Toccata och fuga i d-moll Oktober 00:02:47 1.00 USD
Main artist Oktober
Composer J S Bach | Lars Sjöberg
Publishers Manus
12. Folkvisa från imorse Samla Mammas Manna 00:04:39 1.00 USD
Main artist Samla Mammas Manna
Composer Samla Mammas Manna
Publishers Manus
13. 1945 minus roten ur ett är tomma mängden Risken Finns 00:05:13 1.00 USD
Main artist Risken Finns
Composer Gunnar Danielsson | Lars Fernebring
Publishers Manus
14. En fin fest Bella Clao 00:02:11 1.00 USD
Main artist Bella Clao
Composer Duo di Piadena
Publishers Manus
15. Främst i leden går kvinnor Bella Clao 00:02:15 1.00 USD
Main artist Bella Clao
Composer Dario Fo
Publishers Manus
16. Befrielsen är nära - Vi måste höja våra röster Deltagare & publik på kvinnofestivalen i gamla riksdagshuset 1977 00:03:15 1.00 USD
Main artist Deltagare & publik på kvinnofestivalen i gamla riksdagshuset 1977
Composer Suzanne Osten | Margareta Garpe | Gunnar Edander
Publishers Manus