Various artists

101 Ord till vårt Stockholm 2016 AlbumPurchased

Boken 101 till vårt Stockholm publiceras varje år av 101 ord - en ideell förening utan vinstintresse, partipolitiskt och religiöst obunden. Projektet främjar kultur, integration och gemenskap. 101 ord till vårt Stockholm riktar sig till alla i Stockholmsregionen som är mellan 10 och 101 år och skriver en skildring på högst 101 ord till/om sin stad. Från berättelserna tas meningar och sätts samman till en sång till vårt Stockholm. 101 bidrag väljs sedan ut och sammanställs till en bok i fickformat. Vi tror att detta skapar glädje och engagemang, bygger broar mellan människor samt bidrar till ett bättre och mer öppet samhälle i Stockholm.
1. 101 Ord till vårt Stockholm 2016 101 Ord 01:36:10
Main artist 101 Ord
Composer 101 Ord
Author 101 Ord
Publishers Comedia Music Publishing