Erik Hillestad & Øyvind Kristiansen

Messe under regnbuen - Jakobmesse V AlbumPurchased

1. Inngang 00:03:30 1.00 USD
Main artist Erik Hillestad & Øyvind Kristiansen
Composer Øyvind Kristiansen
Author Erik Hillestad
Performers Øyvind Kristiansen | Jonas Kilmork Vemøy | Andreas Haga | Ole Andreas Olafsrud | Marian Lisland | Marthe Wang | Ingrid Neset | Kristin Folkvord Pedersen | Ina Rimberg | Kristine Nørtoft Sørensen | Torhild Ostad | Einar Østerhagen | Marius Sørensen | Børge Hatch Fure | Ketil Rosnes | Inger Anne Naterstad | Tor Ivar Hagen
Featuring artists Marthe Wang | Thea Emilie Haaland Wang | Jonas Kilmork Vemøy
Producers Erik Hillestad
2. Erkjennelse 00:02:31 1.00 USD
Main artist Erik Hillestad & Øyvind Kristiansen
Composer Øyvind Kristiansen
Author Erik Hillestad
Performers Øyvind Kristiansen | Jonas Kilmork Vemøy | Andreas Haga | Ole Andreas Olafsrud | Marian Lisland | Marthe Wang | Ingrid Neset | Kristin Folkvord Pedersen | Ina Rimberg | Kristine Nørtoft Sørensen | Torhild Ostad | Einar Østerhagen | Marius Sørensen | Børge Hatch Fure | Ketil Rosnes | Inger Anne Naterstad | Tor Ivar Hagen
Featuring artists Marthe Wang | Thea Emilie Haaland Wang | Jonas Kilmork Vemøy
Producers Erik Hillestad
3. Kyrie 00:03:28 1.00 USD
Main artist Erik Hillestad & Øyvind Kristiansen
Composer Øyvind Kristiansen
Author Erik Hillestad
Performers Øyvind Kristiansen | Jonas Kilmork Vemøy | Andreas Haga | Ole Andreas Olafsrud | Marian Lisland | Marthe Wang | Ingrid Neset | Kristin Folkvord Pedersen | Ina Rimberg | Kristine Nørtoft Sørensen | Torhild Ostad | Einar Østerhagen | Marius Sørensen | Børge Hatch Fure | Ketil Rosnes | Inger Anne Naterstad | Tor Ivar Hagen
Featuring artists Marthe Wang | Thea Emilie Haaland Wang | Jonas Kilmork Vemøy
Producers Erik Hillestad
4. Gloria 00:04:00 1.00 USD
Main artist Erik Hillestad & Øyvind Kristiansen
Composer Øyvind Kristiansen
Author Erik Hillestad
Performers Øyvind Kristiansen | Jonas Kilmork Vemøy | Andreas Haga | Ole Andreas Olafsrud | Marian Lisland | Marthe Wang | Ingrid Neset | Kristin Folkvord Pedersen | Ina Rimberg | Kristine Nørtoft Sørensen | Torhild Ostad | Einar Østerhagen | Marius Sørensen | Børge Hatch Fure | Ketil Rosnes | Inger Anne Naterstad | Tor Ivar Hagen
Featuring artists Marthe Wang | Thea Emilie Haaland Wang | Jonas Kilmork Vemøy
Producers Erik Hillestad
5. Tekstlesing med musikkmeditasjon 00:04:35 1.00 USD
Main artist Erik Hillestad & Øyvind Kristiansen
Composer Øyvind Kristiansen
Author Erik Hillestad
Performers Øyvind Kristiansen | Jonas Kilmork Vemøy | Andreas Haga | Ole Andreas Olafsrud | Marian Lisland | Marthe Wang | Ingrid Neset | Kristin Folkvord Pedersen | Ina Rimberg | Kristine Nørtoft Sørensen | Torhild Ostad | Einar Østerhagen | Marius Sørensen | Børge Hatch Fure | Ketil Rosnes | Inger Anne Naterstad | Tor Ivar Hagen
Featuring artists Marthe Wang | Thea Emilie Haaland Wang | Jonas Kilmork Vemøy
Producers Erik Hillestad
6. Trosbekreftelse 00:03:25 1.00 USD
Main artist Erik Hillestad & Øyvind Kristiansen
Composer Øyvind Kristiansen
Author Erik Hillestad
Performers Øyvind Kristiansen | Jonas Kilmork Vemøy | Andreas Haga | Ole Andreas Olafsrud | Marian Lisland | Marthe Wang | Ingrid Neset | Kristin Folkvord Pedersen | Ina Rimberg | Kristine Nørtoft Sørensen | Torhild Ostad | Einar Østerhagen | Marius Sørensen | Børge Hatch Fure | Ketil Rosnes | Inger Anne Naterstad | Tor Ivar Hagen
Featuring artists Marthe Wang | Thea Emilie Haaland Wang | Jonas Kilmork Vemøy
Producers Erik Hillestad
7. Takkebønn for regnbuen 00:04:48 1.00 USD
Main artist Erik Hillestad & Øyvind Kristiansen
Composer Øyvind Kristiansen
Author Erik Hillestad
Performers Øyvind Kristiansen | Jonas Kilmork Vemøy | Andreas Haga | Ole Andreas Olafsrud | Marian Lisland | Marthe Wang | Ingrid Neset | Kristin Folkvord Pedersen | Ina Rimberg | Kristine Nørtoft Sørensen | Torhild Ostad | Einar Østerhagen | Marius Sørensen | Børge Hatch Fure | Ketil Rosnes | Inger Anne Naterstad | Tor Ivar Hagen
Featuring artists Marthe Wang | Thea Emilie Haaland Wang | Jonas Kilmork Vemøy
Producers Erik Hillestad
8. Forbønn for verdens folk 00:03:17 1.00 USD
Main artist Erik Hillestad & Øyvind Kristiansen
Composer Øyvind Kristiansen
Author Erik Hillestad
Performers Øyvind Kristiansen | Jonas Kilmork Vemøy | Andreas Haga | Ole Andreas Olafsrud | Marian Lisland | Marthe Wang | Ingrid Neset | Kristin Folkvord Pedersen | Ina Rimberg | Kristine Nørtoft Sørensen | Torhild Ostad | Einar Østerhagen | Marius Sørensen | Børge Hatch Fure | Ketil Rosnes | Inger Anne Naterstad | Tor Ivar Hagen
Featuring artists Marthe Wang | Thea Emilie Haaland Wang | Jonas Kilmork Vemøy
Producers Erik Hillestad
9. Prefasjon og sanctus 00:03:09 1.00 USD
Main artist Erik Hillestad & Øyvind Kristiansen
Composer Øyvind Kristiansen
Author Erik Hillestad
Performers Øyvind Kristiansen | Jonas Kilmork Vemøy | Andreas Haga | Ole Andreas Olafsrud | Marian Lisland | Marthe Wang | Ingrid Neset | Kristin Folkvord Pedersen | Ina Rimberg | Kristine Nørtoft Sørensen | Torhild Ostad | Einar Østerhagen | Marius Sørensen | Børge Hatch Fure | Ketil Rosnes | Inger Anne Naterstad | Tor Ivar Hagen
Featuring artists Marthe Wang | Thea Emilie Haaland Wang | Jonas Kilmork Vemøy
Producers Erik Hillestad
10. Nattverdbønn, Vår Far og Innstiftelsesord 00:02:00 1.00 USD
Main artist Erik Hillestad & Øyvind Kristiansen
Composer Øyvind Kristiansen
Author Erik Hillestad
Performers Øyvind Kristiansen | Jonas Kilmork Vemøy | Andreas Haga | Ole Andreas Olafsrud | Marian Lisland | Marthe Wang | Ingrid Neset | Kristin Folkvord Pedersen | Ina Rimberg | Kristine Nørtoft Sørensen | Torhild Ostad | Einar Østerhagen | Marius Sørensen | Børge Hatch Fure | Ketil Rosnes | Inger Anne Naterstad | Tor Ivar Hagen
Featuring artists Marthe Wang | Thea Emilie Haaland Wang | Jonas Kilmork Vemøy
Producers Erik Hillestad
11. Agnus Dei 00:04:51 1.00 USD
Main artist Erik Hillestad & Øyvind Kristiansen
Composer Øyvind Kristiansen
Author Erik Hillestad
Performers Øyvind Kristiansen | Jonas Kilmork Vemøy | Andreas Haga | Ole Andreas Olafsrud | Marian Lisland | Marthe Wang | Ingrid Neset | Kristin Folkvord Pedersen | Ina Rimberg | Kristine Nørtoft Sørensen | Torhild Ostad | Einar Østerhagen | Marius Sørensen | Børge Hatch Fure | Ketil Rosnes | Inger Anne Naterstad | Tor Ivar Hagen
Featuring artists Marthe Wang | Thea Emilie Haaland Wang | Jonas Kilmork Vemøy
Producers Erik Hillestad
12. Takkebønn og velsignelsen 00:01:03 1.00 USD
Main artist Erik Hillestad & Øyvind Kristiansen
Composer Øyvind Kristiansen
Author Erik Hillestad
Performers Øyvind Kristiansen | Jonas Kilmork Vemøy | Andreas Haga | Ole Andreas Olafsrud | Marian Lisland | Marthe Wang | Ingrid Neset | Kristin Folkvord Pedersen | Ina Rimberg | Kristine Nørtoft Sørensen | Torhild Ostad | Einar Østerhagen | Marius Sørensen | Børge Hatch Fure | Ketil Rosnes | Inger Anne Naterstad | Tor Ivar Hagen
Featuring artists Marthe Wang | Thea Emilie Haaland Wang | Jonas Kilmork Vemøy
Producers Erik Hillestad
13. Utgang 00:02:31 1.00 USD
Main artist Erik Hillestad & Øyvind Kristiansen
Composer Øyvind Kristiansen
Author Erik Hillestad
Performers Øyvind Kristiansen | Jonas Kilmork Vemøy | Andreas Haga | Ole Andreas Olafsrud | Marian Lisland | Marthe Wang | Ingrid Neset | Kristin Folkvord Pedersen | Ina Rimberg | Kristine Nørtoft Sørensen | Torhild Ostad | Einar Østerhagen | Marius Sørensen | Børge Hatch Fure | Ketil Rosnes | Inger Anne Naterstad | Tor Ivar Hagen
Featuring artists Marthe Wang | Thea Emilie Haaland Wang | Jonas Kilmork Vemøy
Producers Erik Hillestad