Various Artists

Ett Slags Stockholm AlbumPurchased

David klev in i Parkstudion med en bunt sladdar och maskiner, allt gjordes på en natt, Frederic bygger sina fioler själv, flyttade från Stockholm, byggde hus Västernorrland själv, Grönmark spelar huvudsakligen i BROKEN FILTERS, THE MELLOWMEN´s huvudperson Tomas Johansson avled 2015, Malin Skjöld är huvudsakligen dokumentärfilmare, Eve and the Last Waltz har gett ut 5 fullängdare, Henrik af Uggla arbetar för närvarande på sitt första album, Tommy Galenton Nilsson är inblandad i det mesta på detta album, Näringslivet är gruppen som tillägnade sin enda låt till Färgaffären på Södermalm, Stockholm. David walked into the Parkstudio with a bundle of cords and machines, everything was done one night, Frederic builds his violins himself, moved from Stockholm, built house Västernorrland himself, Grönmark plays mainly in BROKEN FILTERS, THE MELLOWMEN's protagonist Tomas Johansson died in 2016, Malin Skjöld is mainly documentary filmmaker, Eve and the Last Waltz have released 5 full lengths, Henrik of Uggla is currently working on his first album, Tommy Galenton Nilsson is involved in most of this album, The Enterprise is the group that dedicated its single song to the Color Store at Södermalm, Stockholm.
1. Det flyter nu David Morgenstern 00:05:02 1.00 USD
Main artist David Morgenstern
Composer David Morgenstern
Author David Morgenstern
Performers David Morgonstern
Producers Tommy Galento Nilsson
Publishers Belly Music
2. 7-Miladansen Frederc Krewski 00:02:02 1.00 USD
Main artist Frederc Krewski
Composer Frederic Krwski
Author Frederc Krewski
Performers Frederic Krewski
Producers Tommy Galento Nilsson
Publishers Belly Music
3. Delta Moped Grönmark-Galento 00:01:58 1.00 USD
Main artist Grönmark-Galento
Composer Tommy Galento-Lina Langendorf
Author Tommy Galento-Lina Langendorf
Performers Grönmark-Galento
Producers Tommy Galento Nilsson
Publishers Belly Music
4. Bjurholmsgatan The Mellowmen 00:03:03 1.00 USD
Main artist The Mellowmen
Composer Tomas Johansson
Author Tomas Johansson
Performers The Mellowmen
Producers Tommy Galento Nilsson
Publishers Belly Music
5. Varje resa börjar med ett steg Malins Skjöld-Tommy Galento Nilsson 00:04:03 1.00 USD
Main artist Malins Skjöld-Tommy Galento Nilsson
Composer Malins Skjöld-Tommy Galento Nilsson
Author Malin Skjöld
Performers Malin Skjöld
Producers Tommy Galento Nilsson
Publishers Belly Music
6. Change Eve and the last Waltz 00:03:23 1.00 USD
Main artist Eve and the last Waltz
Composer Eva Lallander
Author Eva Lallander
Performers Eve and the last Waltz
Producers Eva Lallander
Publishers RHYTHM ACE RECORDINGS
7. I believe i go Henrik af Ugglas 00:06:00 1.00 USD
Main artist Henrik af Ugglas
Composer Henrik af Ugglas
Author Henrik af Ugglas
Performers Henrik af Ugglas
Producers Henrik af Ugglas
Publishers Belly Music
8. China Woodpecker Frederc Krewski 00:02:06 1.00 USD
Main artist Frederc Krewski
Composer Frederc Krewski
Author Frederic Krewski
Performers Frederic Krewski
Producers Tommy Galento Nilsson
Publishers Belly Music
9. Slussen 09 Tommy Galento Nilsson 00:04:50 1.00 USD
Main artist Tommy Galento Nilsson
Composer Tommy Galento Nilsson
Author Tommy Galento Nilsson
Performers Tommy Galento Nilsson
Producers Tommy Galento Nilsson
Publishers Belly Music
10. Börjes Färg Näringslivet 00:08:16 1.20 USD
Main artist Näringslivet
Composer Näringslivet
Author Tommy Galento-Lina Langendorf
Performers Näringslivet
Producers Tommy Galento Nilsson
Publishers Belly Music