Alexandra Pilakouris

Orgelmusik från Öckerö kyrka AlbumPurchased

1. Toccata och fuga d-moll 00:08:55 1.20 USD
Main artist Alexandra Pilakouris
Composer J S Bach
Publishers TOMSING
2. Fuga g-moll 00:05:32 1.00 USD
Main artist Alexandra Pilakouris
Composer A Reincken
Publishers TOMSING
3. Boleró de concert 00:04:02 1.00 USD
Main artist Alexandra Pilakouris
Composer Lefébure-Wély
Publishers TOMSING
4. Adagio ur 3éme symphonie 00:07:00 1.00 USD
Main artist Alexandra Pilakouris
Composer L Vierne
Publishers TOMSING
5. Rhosymedre 00:04:06 1.00 USD
Main artist Alexandra Pilakouris
Composer R Vaughan Williams
Publishers TOMSING
6. Bathalia 6 tono 00:06:29 1.00 USD
Main artist Alexandra Pilakouris
Composer Okänd
Publishers TOMSING
7. Largo ut Triosonat C-dur 00:06:18 1.00 USD
Main artist Alexandra Pilakouris
Composer J S Bach
Publishers TOMSING
8. Heinzelmännchens wachtparade 00:03:32 1.00 USD
Main artist Alexandra Pilakouris
Composer K Noack
Publishers TOMSING
9. Vater unser variation 37 00:01:00 1.00 USD
Main artist Alexandra Pilakouris
Composer J U Steigleder
Publishers TOMSING
10. Variation 38 00:03:20 1.00 USD
Main artist Alexandra Pilakouris
Composer J U Steigleder
Publishers TOMSING
11. Variation 39 00:00:49 1.00 USD
Main artist Alexandra Pilakouris
Composer J U Steigleder
Publishers TOMSING
12. Variation 40 toccata 00:06:46 1.00 USD
Main artist Alexandra Pilakouris
Composer J U Steigleder
Publishers TOMSING