101 Ord artist

101 ord till vårt Stockholm är en ideell förening utan vinstintresse, partipolitiskt och religiöst obunden. Projektet främjar kultur, integration och gemenskap. 101 ord till vårt Stockholm riktar sig till alla i Stockholmsregionen som är mellan 10 och 101 år och skriver en skildring på högst 101 ord till/om sin stad. Från berättelserna tas meningar och sätts samman till en sång till vårt Stockholm. 101 bidrag väljs sedan ut och sammanställs till en bok i fickformat. Texten till 2016 års temalåt "Stockholm - stor och vacker" är baserad på en text skriven av Sara, 11 år och tonsatt av Tomas Brink, som utifrån Saras rader även har skrivit verserna.