Elen Kristina Utsi

Suvhtedh suvhtedh suv AlbumPurchased

CD:en Suvhtedh suvhtedh suv er barnesanger på sørsamisk. Elen Kristina Utsi synger og rimer med ord og rytmer som inviterer og oppmuntrer til lek og læring gjennom musikk. Eventyr, ordtak, rim, ramser og lek er en fin måte å nærme seg sang og musikk. Sangene er enkle for at man skal kunne dramatisere med stemme, lyd, bevegelse og spille med ulike instrumenter. CD:en passer både hjemme, i barnehagen, skole og ellers når man vil styrke og lære samisk språk og tradisjonskunnskap. Sangene og musikken er den samme som Vardagsgruppen, kjent utgiver av barnemusikk i Sverige, hadde arrangert for CD:en Suga, suga su som utkom på nordsamisk i 1988. Suvhtedh suvhtedh suv er innspilt i Studio Nord I Mosjøen av Fred Endresen som også har gjort noen musikalske endringer og pålegg. Med CD-en følger et mini sanghefte med alle 16 sangene på sørsamisk.
Bonus content included for FREE with purchase of complete release:  Booklet (PDF)
1. Suvhtedh suvhtedh suv 00:01:53 1.00 USD
Main artist Elen Kristina Utsi
Composer Jujja Wieslander | Tomas Wieslander
Author Elisabeth Utsi-Gaup | Elen Kristina Utsi
Performers Fred Endresen
Producers Fred Endresen
Publishers Jujja Wieslander
2. Daelie mijjieh libie laavloeminie 00:00:49 1.00 USD
Main artist Elen Kristina Utsi
Composer Maurice Goldman
Author Elisabeth Utsi-Gaup | Elen Kristina Utsi
Performers Fred Endresen | Backa Hans Eriksson | Anders Ågren | Kalle Nilsson
Producers Jujja Wieslander | Tomas Wieslander
3. Tjaetsie 00:01:23 1.00 USD
Main artist Elen Kristina Utsi
Composer Catarina Utsi
Author Elisabeth Utsi-Gaup | Elen Kristina Utsi
Performers Fred Endresen | Backa Hans Eriksson | Anders Ågren
Producers Jujja Wieslander | Tomas Wieslander
Publishers DAT
4. Tjïjhtje tjaebpies tjeehpes tjåktjah 00:01:08 1.00 USD
Main artist Elen Kristina Utsi
Composer Catarina Utsi
Author Elisabeth Utsi-Gaup | Elen Kristina Utsi | Trad. samisk folketone
Performers Fred Endresen | Backa Hans Eriksson | Anders Ågren | Kalle Nilsson
Producers Jujja Wieslander | Tomas Wieslander
Publishers DAT
5. Åvlan leah gåetiejuvrh 00:03:22 1.00 USD
Main artist Elen Kristina Utsi
Composer Trad. Amerikansk folkesang
Author Elisabeth Utsi-Gaup | Elen Kristina Utsi
Performers Fred Endresen | Backa Hans Eriksson | Anders Ågren | Kalle Nilsson
Producers Jujja Wieslander | Tomas Wieslander
6. Gåstan lea onne bïenjetje 00:02:21 1.00 USD
Main artist Elen Kristina Utsi
Composer Trad. Svensk folketone
Author Elisabeth Utsi-Gaup | Elen Kristina Utsi
Performers Backa Hans Eriksson | Anders Ågren | Kalle Nilsson
Producers Jujja Wieslander | Tomas Wieslander
7. Skåajjen juvrh 00:03:53 1.00 USD
Main artist Elen Kristina Utsi
Composer Trad. Svensk folketone
Author Elisabeth Utsi-Gaup | Elen Kristina Utsi | Åsa Blind
Performers Fred Endresen | Backa Hans Eriksson | Anders Ågren | Kalle Nilsson
Producers Jujja Wieslander | Tomas Wieslander
Publishers Warner/Chappel Music
8. Trabloeh vïerhtse 00:01:17 1.00 USD
Main artist Elen Kristina Utsi
Composer Catarina Utsi
Author Elen Kristina Utsi | Trad. samisk folketone
Performers Fred Endresen | Backa Hans Eriksson | Anders Ågren | Kalle Nilsson
Producers Jujja Wieslander | Tomas Wieslander
Publishers DAT
9. Soermelaavloe 00:01:45 1.00 USD
Main artist Elen Kristina Utsi
Composer Jujja Wieslander | Tomas Wieslander
Author Elisabeth Utsi-Gaup | Elen Kristina Utsi
Performers Fred Endresen | Backa Hans Eriksson | Anders Ågren | Kalle Nilsson
Producers Jujja Wieslander | Tomas Wieslander
Publishers Jujja Wieslander
10. Akte guelie vuaja 00:01:38 1.00 USD
Main artist Elen Kristina Utsi
Composer Trad. Svensk folketone
Author Elisabeth Utsi-Gaup | Elen Kristina Utsi | Gudrun Kuhmunen
Performers Fred Endresen | Backa Hans Eriksson | Anders Ågren | Kalle Nilsson
Producers Jujja Wieslander | Tomas Wieslander
11. Krievvie lea gujht giedtesne 00:02:31 1.00 USD
Main artist Elen Kristina Utsi
Composer Trad. Svensk folketone
Author Elisabeth Utsi-Gaup | Elen Kristina Utsi | Catarina Utsi
Performers Fred Endresen | Backa Hans Eriksson
Producers Jujja Wieslander | Tomas Wieslander
12. Madtjeles leam 00:02:15 1.00 USD
Main artist Elen Kristina Utsi
Composer Haliwa-Saponi folkesang
Author Elen Kristina Utsi | Åsa Blind
Performers Fred Endresen | Backa Hans Eriksson | Anders Ågren | Kalle Nilsson
Producers Jujja Wieslander | Tomas Wieslander
13. Åhtehtsh 00:03:05 1.00 USD
Main artist Elen Kristina Utsi
Composer Saxir Dowell
Author Elisabeth Utsi-Gaup | Elen Kristina Utsi
Performers Fred Endresen | Backa Hans Eriksson | Anders Ågren | Kalle Nilsson
Producers Jujja Wieslander | Tomas Wieslander
14. Onne Laara 00:01:38 1.00 USD
Main artist Elen Kristina Utsi
Composer Trad. samisk folketone
Author Elen Kristina Utsi | Trad. samisk folketone
Performers Fred Endresen | Backa Hans Eriksson | Anders Ågren | Kalle Nilsson
Producers Jujja Wieslander | Tomas Wieslander
Publishers DAT
15. Vuertedh stroehte-iehkedem 00:03:11 1.00 USD
Main artist Elen Kristina Utsi
Composer Trad. Svensk folketone
Author Elisabeth Utsi-Gaup | Elen Kristina Utsi
Performers Fred Endresen | Backa Hans Eriksson | Anders Ågren | Kalle Nilsson
Producers Jujja Wieslander | Tomas Wieslander
16. Nåå, nåå dellie 00:01:32 1.00 USD
Main artist Elen Kristina Utsi
Composer Ahmadu Jarr
Author Elisabeth Utsi-Gaup | Elen Kristina Utsi
Performers Fred Endresen | Backa Hans Eriksson | Anders Ågren | Kalle Nilsson
Producers Jujja Wieslander | Tomas Wieslander