Lars Bremnes

Stayer AlbumPurchased

Stayer¿ bærer preg av et sterkere samspill i bandet enn ved forrige utgivelse og den kan sies å være litt 60-talls i kantene. Den akustiske gitaren er lagt til side, her telles det til fire og settes i gang. En slags fandenivolsk tilnærming til sangene har ført til et noe høyere tempo og en renere dyrking av popgenren enn det Lars er kjent for så langt.
1. Sirkel 00:03:54 1.50 USD
Main artist Lars Bremnes
Composer Lars Bremnes
Author Lars Bremnes
Performers Lars Bremnes | Martin Windstad | Bjørn Holm | Are Simonsen | Georg Buljo
2. Svart Morra 00:03:23 1.50 USD
Main artist Lars Bremnes
Composer Lars Bremnes
Author Lars Bremnes
Performers Lars Bremnes | Martin Windstad | Ørjan Pleym | Bjørn Holm | David Solheim | Knut Haugen | Georg Buljo
3. Aldri Over 00:04:16 1.50 USD
Main artist Lars Bremnes
Composer Lars Bremnes | Ville Hukkinen | Ville Puusa
Author Lars Bremnes | Ville Hukkinen | Ville Puusa
Performers Lars Bremnes | David Wallumrød | Martin Windstad | Lena Jinnegren | Bjørn Holm | Hallgrim Bratberg | Georg Buljo
4. Usynlig 00:04:21 1.50 USD
Main artist Lars Bremnes
Composer Lars Bremnes
Author Lars Bremnes
Performers Anders Engen | Lars Bremnes | David Wallumrød | Martin Windstad | Bjørn Holm | Are Simonsen | Georg Buljo | Børge Petersen Øverleir
5. Lille Vår 00:04:22 1.50 USD
Main artist Lars Bremnes
Composer Lars Bremnes
Author Lars Bremnes
Performers Lars Bremnes | David Wallumrød | Martin Windstad | Bjørn Holm | Are Simonsen | Georg Buljo
6. Stein & Strå & Ur 00:04:14 1.50 USD
Main artist Lars Bremnes
Composer Lars Bremnes
Author Lars Bremnes
Performers Lars Bremnes | David Wallumrød | Martin Windstad | Bjørn Holm | Georg Buljo
7. Når Ikkje Du E Her 00:03:37 1.50 USD
Main artist Lars Bremnes
Composer Lars Bremnes
Author Lars Bremnes
Performers Anders Engen | Lars Bremnes | Martin Windstad | Bjørn Holm | Are Simonsen | Georg Buljo | Børge Petersen Øverleir
8. Fri 00:03:37 1.50 USD
Main artist Lars Bremnes
Composer Lars Bremnes
Author Lars Bremnes
Performers Lars Bremnes | Martin Windstad | Lena Jinnegren | Bjørn Holm | Are Simonsen | Georg Buljo | Kaja Bremnes
9. Stjernesukkertøy 00:04:01 1.50 USD
Main artist Lars Bremnes
Composer Lars Bremnes
Author Lars Bremnes
Performers Lars Bremnes | David Wallumrød | Martin Windstad | Lena Jinnegren | Bjørn Holm | Are Simonsen | Georg Buljo | Kaja Bremnes
10. Stayer 00:03:26 1.50 USD
Main artist Lars Bremnes
Composer Lars Bremnes
Author Lars Bremnes
Performers Lars Bremnes | David Wallumrød | Martin Windstad | Karl Oluf Wennerberg | Ørjan Pleym | Bjørn Holm | David Solheim | Knut Haugen | Georg Buljo
11. Flåtebesøk I Desember 00:03:49 1.50 USD
Main artist Lars Bremnes
Composer Lars Bremnes
Author Lars Bremnes
Performers Lars Bremnes | David Wallumrød | Martin Windstad | Bjørn Holm | Georg Buljo