Skruk & Katia Cardenal

Messe For Kari Og Ola / Misa Campesina AlbumPurchased

Et spennende møte mellom SKRUK og Katia Cardenal, mellom Norge og Nicaragua og mellom gammel messetradisjon og en fristilt måte å betrakte kirkens budskap på.
1. Inngangssong 00:04:05 1.50 USD
Main artist Skruk & Katia Cardenal
Composer Carlos Mejia Godoy
Author Erik Hillestad
Performers Moises Gadea | Katia Cardenal | Carlos Luis Mejia | Per Odvar Hildre | Maria Jose Ocarina | Skruk | Omar Suazo | Augusto Mejia | Fabio Buitrago
2. Kyrie 00:02:56 1.50 USD
Main artist Skruk & Katia Cardenal
Composer Carlos Mejia Godoy
Author Erik Hillestad
Performers Moises Gadea | Katia Cardenal | Carlos Luis Mejia | Per Odvar Hildre | Maria Jose Ocarina | Skruk | Omar Suazo | Augusto Mejia | Fabio Buitrago
3. Gloria 00:04:19 1.50 USD
Main artist Skruk & Katia Cardenal
Composer Carlos Mejia Godoy
Author Erik Hillestad
Performers Moises Gadea | Katia Cardenal | Carlos Luis Mejia | Per Odvar Hildre | Maria Jose Ocarina | Skruk | Omar Suazo | Augusto Mejia | Fabio Buitrago
4. Credo 00:06:12 1.50 USD
Main artist Skruk & Katia Cardenal
Composer Carlos Mejia Godoy
Author Erik Hillestad
Performers Moises Gadea | Katia Cardenal | Carlos Luis Mejia | Per Odvar Hildre | Maria Jose Ocarina | Skruk | Omar Suazo | Augusto Mejia | Fabio Buitrago
5. Offertorium 00:06:37 1.50 USD
Main artist Skruk & Katia Cardenal
Composer Carlos Mejia Godoy
Author Erik Hillestad
Performers Moises Gadea | Katia Cardenal | Carlos Luis Mejia | Per Odvar Hildre | Maria Jose Ocarina | Skruk | Omar Suazo | Augusto Mejia | Fabio Buitrago
6. Meditasjonssong 00:04:59 1.50 USD
Main artist Skruk & Katia Cardenal
Composer Carlos Mejia Godoy
Author Erik Hillestad
Performers Moises Gadea | Katia Cardenal | Carlos Luis Mejia | Per Odvar Hildre | Maria Jose Ocarina | Skruk | Omar Suazo | Augusto Mejia | Fabio Buitrago
7. Sanctus 00:04:48 1.50 USD
Main artist Skruk & Katia Cardenal
Composer Carlos Mejia Godoy
Author Erik Hillestad
Performers Moises Gadea | Katia Cardenal | Carlos Luis Mejia | Per Odvar Hildre | Maria Jose Ocarina | Skruk | Omar Suazo | Augusto Mejia | Fabio Buitrago
8. Heilt Ifrå Langt Av Stad 00:03:16 1.50 USD
Main artist Skruk & Katia Cardenal
Composer Carlos Mejia Godoy
Author Erik Hillestad
Performers Moises Gadea | Katia Cardenal | Carlos Luis Mejia | Per Odvar Hildre | Maria Jose Ocarina | Skruk | Omar Suazo | Augusto Mejia | Fabio Buitrago
9. Nattverdsong 00:06:35 1.50 USD
Main artist Skruk & Katia Cardenal
Composer Carlos Mejia Godoy
Author Erik Hillestad
Performers Moises Gadea | Katia Cardenal | Carlos Luis Mejia | Per Odvar Hildre | Maria Jose Ocarina | Skruk | Omar Suazo | Augusto Mejia | Fabio Buitrago
10. Avskjedssong 00:06:19 1.50 USD
Main artist Skruk & Katia Cardenal
Composer Carlos Mejia Godoy
Author Erik Hillestad
Performers Moises Gadea | Katia Cardenal | Carlos Luis Mejia | Per Odvar Hildre | Maria Jose Ocarina | Skruk | Omar Suazo | Augusto Mejia | Fabio Buitrago