Egil Hovland

Missa Verbi AlbumPurchased

Bergen Domkantori fremfører Egil Hovlands ”Missa Verbi”, (”Ordets messe”). Liturg: Njål Klevberg. Produsert av (står på omslaget)
1. Intrata og inngangssalme 00:04:30 1.50 USD
Main artist Egil Hovland
Composer Egil Hovland
Publishers Kirkelig Kulturverksted
2. Inngangsbønn 00:00:55 1.00 USD
Main artist Egil Hovland
Composer Egil Hovland
Publishers Kirkelig Kulturverksted
3. Kyrie Eleison 00:01:53 1.50 USD
Main artist Egil Hovland
Composer Egil Hovland
Publishers Kirkelig Kulturverksted
4. Gloria Laudamus 00:02:10 1.50 USD
Main artist Egil Hovland
Composer Egil Hovland
Publishers Kirkelig Kulturverksted
5. Inngangsord og kollektbønn 00:03:47 1.50 USD
Main artist Egil Hovland
Composer Egil Hovland
Publishers Kirkelig Kulturverksted
6. Epistel 00:00:48 1.00 USD
Main artist Egil Hovland
Composer Egil Hovland
Publishers Kirkelig Kulturverksted
7. Graduale 00:01:53 1.50 USD
Main artist Egil Hovland
Composer Egil Hovland
Publishers Kirkelig Kulturverksted
8. Evangelium 00:01:16 1.50 USD
Main artist Egil Hovland
Composer Egil Hovland
Publishers Kirkelig Kulturverksted
9. Motett. Kom til meg 00:03:43 1.50 USD
Main artist Egil Hovland
Composer Egil Hovland
Publishers Kirkelig Kulturverksted
10. Trosbekjennelsessalme 00:01:53 1.50 USD
Main artist Egil Hovland
Composer Egil Hovland
Publishers Kirkelig Kulturverksted
11. Syndsbekjennelse med avløsning 00:01:44 1.50 USD
Main artist Egil Hovland
Composer Egil Hovland
Publishers Kirkelig Kulturverksted
12. Kirkebønn 00:03:45 1.50 USD
Main artist Egil Hovland
Composer Egil Hovland
Publishers Kirkelig Kulturverksted
13. Fader Vår 00:00:38 1.00 USD
Main artist Egil Hovland
Composer Egil Hovland
Publishers Kirkelig Kulturverksted
14. Lovsalme 00:02:00 1.50 USD
Main artist Egil Hovland
Composer Egil Hovland
Publishers Kirkelig Kulturverksted
15. Velsignelse 00:00:17 1.00 USD
Main artist Egil Hovland
Composer Egil Hovland
Publishers Kirkelig Kulturverksted
16. Postludium 00:01:52 1.50 USD
Main artist Egil Hovland
Composer Egil Hovland
Publishers Kirkelig Kulturverksted