Nordstrand Kirkekor

Evensong AlbumPurchased

På 70-tallet feiet en bølge av anglikansk kirkemusikk inn over Skandinavia, og denne stilen, ”Anglican Chant” ble populære innslag i mange kor i Norge. Her er en velklingende demonstrasjon, innspilt med Nordstrand Kirkekor (dirigent: Terje Kvam) i Margaretakyrkan i Oslo. Produsert av Per Inge Almås.
1. Diapason movement 00:01:50 1.50 USD
Main artist Nordstrand Kirkekor
Composer Trad.
Publishers Kirkelig Kulturverksted
2. Introitus 00:02:08 1.50 USD
Main artist Nordstrand Kirkekor
Composer Trad.
Publishers Kirkelig Kulturverksted
3. Innledningsord 00:01:08 1.00 USD
Main artist Nordstrand Kirkekor
Composer Trad.
Publishers Kirkelig Kulturverksted
4. Syndsbekjennelse og nådetilsagn 00:01:07 1.00 USD
Main artist Nordstrand Kirkekor
Composer Trad.
Publishers Kirkelig Kulturverksted
5. Til inngang 00:01:45 1.50 USD
Main artist Nordstrand Kirkekor
Composer Trad.
Publishers Kirkelig Kulturverksted
6. Psaltersalmer 00:04:13 1.50 USD
Main artist Nordstrand Kirkekor
Composer Trad.
Publishers Kirkelig Kulturverksted
7. Psaltersalmer ll 00:03:34 1.50 USD
Main artist Nordstrand Kirkekor
Composer Trad.
Publishers Kirkelig Kulturverksted
8. Lesning 00:01:21 1.50 USD
Main artist Nordstrand Kirkekor
Composer Trad.
Publishers Kirkelig Kulturverksted
9. Marias lovsang 00:04:17 1.50 USD
Main artist Nordstrand Kirkekor
Composer Trad.
Publishers Kirkelig Kulturverksted
10. Lesning ll 00:00:55 1.00 USD
Main artist Nordstrand Kirkekor
Composer Trad.
Publishers Kirkelig Kulturverksted
11. Simeons lovsang 00:02:22 1.50 USD
Main artist Nordstrand Kirkekor
Composer Trad.
Publishers Kirkelig Kulturverksted
12. Trosbekjennelse 00:01:03 1.00 USD
Main artist Nordstrand Kirkekor
Composer Trad.
Publishers Kirkelig Kulturverksted
13. Vekselbønner 00:03:04 1.50 USD
Main artist Nordstrand Kirkekor
Composer Trad.
Publishers Kirkelig Kulturverksted
14. Kollektbønner 00:03:16 1.50 USD
Main artist Nordstrand Kirkekor
Composer Trad.
Publishers Kirkelig Kulturverksted
15. Anthem 00:05:50 1.50 USD
Main artist Nordstrand Kirkekor
Composer Trad.
Publishers Kirkelig Kulturverksted
16. Velsignelsen 00:00:11 1.00 USD
Main artist Nordstrand Kirkekor
Composer Trad.
Publishers Kirkelig Kulturverksted
17. Utgangssalme 00:03:42 1.50 USD
Main artist Nordstrand Kirkekor
Composer Trad.
Publishers Kirkelig Kulturverksted