Menighetsfakultetets Studentkor

Gå difor ut AlbumPurchased

Under ledelse av dirigenten Per Inge Almås utviklet ”MF-koret” seg på 70-tallet til å bli et kvalitetskor. Her fremfører de religiøse folketoner og motetter, anglican chants med mer. Innspillingen foregikk i Margarethakyrkan i Oslo. Produsert av (Navnet står på omslaget)
1. Herre jeg hjertelig ønsker å fremme din ære 00:01:56 1.50 USD
Main artist Menighetsfakultetets studentkor
Composer Norsk Folketone
Publishers Kirkelig Kulturverksted
2. Lær meg å kjenne dine veie 00:03:04 1.50 USD
Main artist Menighetsfakultetets studentkor
Composer Norsk Folketone
Publishers Kirkelig Kulturverksted
3. Å at jeg kunne min Jesus prise 00:03:12 1.50 USD
Main artist Menighetsfakultetets studentkor
Composer Norsk Folketone
Publishers Kirkelig Kulturverksted
4. Herre Gud, ditt dyre navn og ære 00:02:25 1.50 USD
Main artist Menighetsfakultetets studentkor
Composer Trond Kverno
Publishers Kirkelig Kulturverksted
5. Salme 23 00:02:31 1.50 USD
Main artist Menighetsfakultetets studentkor
Composer John Goss
Publishers Kirkelig Kulturverksted
6. Den dag du gav oss 00:04:09 1.50 USD
Main artist Menighetsfakultetets studentkor
Composer C. C. Scholefield
Publishers Kirkelig Kulturverksted
7. Jeg vil love Herren 00:02:20 1.50 USD
Main artist Menighetsfakultetets studentkor
Composer Egil Hovland
Publishers Kirkelig Kulturverksted
8. I dag om du får høre Guds røst 00:02:41 1.50 USD
Main artist Menighetsfakultetets studentkor
Composer Egil Hovland
Publishers Kirkelig Kulturverksted
9. Salme 84 00:04:28 1.50 USD
Main artist Menighetsfakultetets studentkor
Composer H. Perry
Publishers Kirkelig Kulturverksted
10. Verdig er lammet 00:02:55 1.50 USD
Main artist Menighetsfakultetets studentkor
Composer Trond Kverno
Publishers Kirkelig Kulturverksted
11. Gud, du er ånd 00:03:02 1.50 USD
Main artist Menighetsfakultetets studentkor
Composer Trond Kverno
Publishers Kirkelig Kulturverksted
12. Gå difor ut 00:02:31 1.50 USD
Main artist Menighetsfakultetets studentkor
Composer Trond Kverno
Publishers Kirkelig Kulturverksted