Sunnmøre kristelige mannskor

Eit mannskorportrett AlbumPurchased

Under dirigenten Johan H.Grimstad presenterer Sunnmøre Kristelege Mannskor et repertoar av salmer, motetter og folkeviser arrangert for mannskor og solister. Produsert av Per Oddvar Hildre. Innspilt i Volda kyrkje. Produsert av Erik Hillestad.
1. Salige 00:01:58 1.50 USD
Main artist Sunnmøre kristelige mannskor
Composer Guttorm Skauen
Publishers Kirkelig Kulturverksted
2. Kjæraste Jesus 00:02:56 1.50 USD
Main artist Sunnmøre kristelige mannskor
Composer J.S. Bach
Publishers Kirkelig Kulturverksted
3. Tenk når ein gong 00:02:18 1.50 USD
Main artist Sunnmøre kristelige mannskor
Composer Trad.
Publishers Kirkelig Kulturverksted
4. Herre Krist, vår frelsar 00:02:25 1.50 USD
Main artist Sunnmøre kristelige mannskor
Composer Giovanni Palestrina
Publishers Kirkelig Kulturverksted
5. Høgt frå den himmelske klåra 00:02:08 1.50 USD
Main artist Sunnmøre kristelige mannskor
Composer Johan H. Grimstad
Publishers Kirkelig Kulturverksted
6. Gud er min hyrde 00:02:20 1.50 USD
Main artist Sunnmøre kristelige mannskor
Composer Dvorak
Publishers Kirkelig Kulturverksted
7. Jeg har så lun en hytte 00:03:42 1.50 USD
Main artist Sunnmøre kristelige mannskor
Composer Trad.
Publishers Kirkelig Kulturverksted
8. Du sviktet aldri 00:03:28 1.50 USD
Main artist Sunnmøre kristelige mannskor
Composer Johan H. Grimstad
Publishers Kirkelig Kulturverksted
9. Meg bleknet alle roser / O lam, jeg ser deg 00:04:55 1.50 USD
Main artist Sunnmøre kristelige mannskor
Composer A. Fasmer Dahl | Johan H. Grimstad
Publishers Kirkelig Kulturverksted | Kirkelig Kulturverksted
10. Renn, tåror, renn 00:01:59 1.50 USD
Main artist Sunnmøre kristelige mannskor
Composer Orlando Gibbons
Publishers Kirkelig Kulturverksted
11. Strid for di tru 00:01:49 1.50 USD
Main artist Sunnmøre kristelige mannskor
Composer Ukjent
Publishers Kirkelig Kulturverksted
12. Så vide om land 00:05:22 1.50 USD
Main artist Sunnmøre kristelige mannskor
Composer Johan H. Grimstad
Publishers Kirkelig Kulturverksted