Nordstrand Kirkekor

Alle Helgens Messe AlbumPurchased

Hovlands ”Alle Helgens Messe” fra 1970 med tekster tilrettelagt av Olaf Hillestad. Nordstrand kirkekor (dir: Terje Kvam), orgel og messingblåsere. Produsert av Per Inge Almås.
1. O store Gud vi lover deg 00:03:44 1.50 USD
Main artist Nordstrand kirkekor
Composer Trad.
Publishers Kirkelig Kulturverksted
2. Introitus: Rom høyt av glede. Stor er deres lønn i Himmelen 00:03:00 1.50 USD
Main artist Nordstrand kirkekor
Composer Trad.
Publishers Kirkelig Kulturverksted
3. Syndsbekjennelse og nådetilsagn 00:01:24 1.50 USD
Main artist Nordstrand kirkekor
Composer Trad.
Publishers Kirkelig Kulturverksted
4. Kyrie 00:00:47 1.00 USD
Main artist Nordstrand kirkekor
Composer Trad.
Publishers Kirkelig Kulturverksted
5. Gloria 00:01:36 1.50 USD
Main artist Nordstrand kirkekor
Composer Trad.
Publishers Kirkelig Kulturverksted
6. Kom, la oss juble for Herren 00:01:05 1.00 USD
Main artist Nordstrand kirkekor
Composer Trad.
Publishers Kirkelig Kulturverksted
7. Kollektbønn 00:00:47 1.00 USD
Main artist Nordstrand kirkekor
Composer Trad.
Publishers Kirkelig Kulturverksted
8. Lektie 2:17 00:02:16 1.50 USD
Main artist Nordstrand kirkekor
Composer Trad.
Publishers Kirkelig Kulturverksted
9. Salme: For alle Helgner 00:03:27 1.50 USD
Main artist Nordstrand kirkekor
Composer Trad.
Publishers Kirkelig Kulturverksted
10. Evangelium 00:00:51 1.00 USD
Main artist Nordstrand kirkekor
Composer Trad.
Publishers Kirkelig Kulturverksted
11. Credo 00:02:00 1.50 USD
Main artist Nordstrand kirkekor
Composer Trad.
Publishers Kirkelig Kulturverksted
12. Salme: Hen over jord et pilgrimstog 00:03:03 1.50 USD
Main artist Nordstrand kirkekor
Composer Trad.
Publishers Kirkelig Kulturverksted
13. Kirkebønn 00:01:43 1.50 USD
Main artist Nordstrand kirkekor
Composer Trad.
Publishers Kirkelig Kulturverksted
14. Lovprisning 00:07:45 1.80 USD
Main artist Nordstrand kirkekor
Composer Trad.
Publishers Kirkelig Kulturverksted
15. Nattverdssang 00:04:26 1.50 USD
Main artist Nordstrand kirkekor
Composer Trad.
Publishers Kirkelig Kulturverksted
16. Takkekollekt 00:00:50 1.00 USD
Main artist Nordstrand kirkekor
Composer Trad.
Publishers Kirkelig Kulturverksted
17. Benedicamus og velsignelse 00:00:50 1.00 USD
Main artist Nordstrand kirkekor
Composer Trad.
Publishers Kirkelig Kulturverksted
18. Recessio: I himmelen 00:03:07 1.50 USD
Main artist Nordstrand kirkekor
Composer Trad.
Publishers Kirkelig Kulturverksted