Bergen Domkantori

Hustavler AlbumPurchased

Motetter av (står på omslaget) framført av Bergen Domkantori. Dirigent: Magnar Mangersnes. Produsert av (står på omslaget)
1. Ave Maris Stella 00:03:14 1.50 USD
Main artist Bergen Domkantori
Composer Edvard Grieg
Publishers Kirkelig Kulturverksted
2. Jeg bier på Herren 00:02:00 1.50 USD
Main artist Bergen Domkantori
Composer Finn Guttormsen
Publishers Kirkelig Kulturverksted
3. Jeg er kommet som et lys til verden 00:02:41 1.50 USD
Main artist Bergen Domkantori
Composer Johan Kvandal
Publishers Kirkelig Kulturverksted
4. Salige er de som hører Guds ord 00:02:12 1.50 USD
Main artist Bergen Domkantori
Composer Lars Heggen
Publishers Kirkelig Kulturverksted
5. I dag, om I hører hans røst 00:02:52 1.50 USD
Main artist Bergen Domkantori
Composer Ludvig Nielsen
Publishers Kirkelig Kulturverksted
6. Davids 23. salme 00:02:38 1.50 USD
Main artist Bergen Domkantori
Composer Thorleif Aamodt
Publishers Kirkelig Kulturverksted
7. Kyrie Eleison 00:03:07 1.50 USD
Main artist Bergen Domkantori
Composer Fridthjov Anderssen
Publishers Kirkelig Kulturverksted
8. Kveldsbønn 00:03:48 1.50 USD
Main artist Bergen Domkantori
Composer Trygve Fischer
Publishers Kirkelig Kulturverksted
9. O, Crux 00:06:01 1.50 USD
Main artist Bergen Domkantori
Composer Knut Nystedt
Publishers Kirkelig Kulturverksted
10. And death shall have no dominion 00:06:25 1.50 USD
Main artist Bergen Domkantori
Composer Sverre Bergh
Publishers Kirkelig Kulturverksted
11. How long, O lord 00:06:05 1.50 USD
Main artist Bergen Domkantori
Composer Egil Hovland
Publishers Kirkelig Kulturverksted
12. Ave Maris Stella II 00:05:28 1.50 USD
Main artist Bergen Domkantori
Composer Trond Kvernmo
Publishers Kirkelig Kulturverksted
13. Himmel og jord 00:02:38 1.50 USD
Main artist Bergen Domkantori
Composer Egil Hovland
Publishers Kirkelig Kulturverksted
14. Hva gagner det et menneske 00:02:41 1.50 USD
Main artist Bergen Domkantori
Composer Egil Hovland
Publishers Kirkelig Kulturverksted
15. Sennepskornet 00:03:08 1.50 USD
Main artist Bergen Domkantori
Composer Egil Hovland
Publishers Kirkelig Kulturverksted
16. Laudate Dominum 00:02:05 1.50 USD
Main artist Bergen Domkantori
Composer Egil Hovland
Publishers Kirkelig Kulturverksted
17. Se, dager kommer 00:04:44 1.50 USD
Main artist Bergen Domkantori
Composer Egil Hovland
Publishers Kirkelig Kulturverksted
18. Søk først Guds rike 00:03:10 1.50 USD
Main artist Bergen Domkantori
Composer Egil Hovland
Publishers Kirkelig Kulturverksted
19. Og Ordet ble kjød 00:02:53 1.50 USD
Main artist Bergen Domkantori
Composer Egil Hovland
Publishers Kirkelig Kulturverksted
20. Loven og profetene 00:03:08 1.50 USD
Main artist Bergen Domkantori
Composer Egil Hovland
Publishers Kirkelig Kulturverksted
21. Jerusalem 00:02:59 1.50 USD
Main artist Bergen Domkantori
Composer Egil Hovland
Publishers Kirkelig Kulturverksted
22. Missa Misericordiae 00:14:30 2.00 USD
Main artist Bergen Domkantori
Composer Egil Hovland
Publishers Kirkelig Kulturverksted