Rolf Karlsen

Jeg løfter opp til Gud min sang AlbumPurchased

Verker av komponisten Rolf Karlsen fremført av (står på omslaget). Produsert av Per Inge Almås.
1. Suite for orgel over koralen "Jeg løfter opp til Gud min sang" 00:03:51 1.50 USD
Main artist Rolf Karlsen
Composer Rolf Karlsen
Publishers Kirkelig Kulturverksted
2. "En morgensang" for kor a cappella 00:02:38 1.50 USD
Main artist Rolf Karlsen
Composer Rolf Karlsen
Publishers Kirkelig Kulturverksted
3. Partita over folketonen "Herre Gud ditt dyre navn og ære" 00:03:12 1.50 USD
Main artist Rolf Karlsen
Composer Rolf Karlsen
Publishers Kirkelig Kulturverksted
4. Davids 23. salme "Herren er min hyrde" for sopran, blokkfløyte, fiolin og cembalo 00:12:54 2.00 USD
Main artist Rolf Karlsen
Composer Rolf Karlsen
Publishers Kirkelig Kulturverksted
5. De Profundis for orgel og 9 blåsere 00:12:03 2.00 USD
Main artist Rolf Karlsen
Composer Rolf Karlsen
Publishers Kirkelig Kulturverksted
6. Påskekantate for 4 kor, orkester og konserterende orgel 00:13:35 2.00 USD
Main artist Rolf Karlsen
Composer Rolf Karlsen
Publishers Kirkelig Kulturverksted