Karoline Krüger; Erik Hillestad

To messer for kjærlighet - Jakobmesse III og IV AlbumPurchased

To messer for kjærlighet Jakobmesse III: Messe rundt et dekket bord Jakobmesse IV: Rammet av kjærlighet Tekster: Erik Hillestad Melodier: Karoline Krüger Arrangementer: Øyvind Kristiansen og Karoline Krüger Hver søndag kveld fra september til april feires Jakobmesse i Kulturkirken Jakob i Oslo. En hendelse for mennesker som søker et annet språk for tro og bevissthet om Guds nærvær. Ordene, bildene og tonene er nye, men den klassiske liturgien er både ramme og undertekst til det som skjer. Et ensemble av musikere og sangere under ledelse av Marian Lisland og Øyvind Kristiansen har siden år 2000 samarbeidet med studentprestene i Oslo om å skape et møtested der ord, musikk, lys, lyd, regi og atmosfære danner en helhet. Fire messer har blitt skapt i dette forumet siden åpningen av Kulturkirken Jakob i år 2000: Først kom MESSE FOR MENNESKER I BEVEGELSE (2000), deretter MESSE I HJEMLØSHETENS TID (2003) og så MESSE RUNDT ET DEKKET BORD (2005) og RAMMET AV KJÆRLIGHET (2010). Disse fire messene som har ulikt preg, alternerer året rundt. Det er de to siste av dem som kan oppleves i denne utgivelsen.
Bonus content included for FREE with purchase of complete release:  Booklet (PDF)
1. Inngang 00:06:39 1.50 USD
Main artist Karoline Krüger; Erik Hillestad
Composer Karoline Krüger
Author Erik Hillestad
Performers Øyvind Kristiansen | Torkild Sannes Søby | Øystein Bang | Per Willy Aaserud | Kirsten Ragnhild Grimstad | Sigrun Sundet Sandstad | Marian Lisland | Christina Dimbodius | Sverre Barratt-Due | Audun Andrè Sandvik | Inger Anne Naterstad | Valborg Orset Stene | Margrete Pettersen | Ola B. Johannesen | Arne jor | Anne Anita Lillebø
Producers Erik Hillestad | Marian Lisland
Publishers Kirkelig Kulturverksted
2. Sanctus 00:04:53 1.50 USD
Main artist Karoline Krüger; Erik Hillestad
Composer Karoline Krüger
Author Erik Hillestad
Performers Øyvind Kristiansen | Torkild Sannes Søby | Øystein Bang | Per Willy Aaserud | Kirsten Ragnhild Grimstad | Sigrun Sundet Sandstad | Marian Lisland | Christina Dimbodius | Sverre Barratt-Due | Audun Andrè Sandvik | Inger Anne Naterstad | Valborg Orset Stene | Margrete Pettersen | Ola B. Johannesen | Arne jor | Anne Anita Lillebø
Producers Erik Hillestad | Marian Lisland
Publishers Kirkelig Kulturverksted
3. Nattverdbønn 00:01:07 1.00 USD
Main artist Karoline Krüger; Erik Hillestad
Composer Karoline Krüger
Author Erik Hillestad
Performers Øyvind Kristiansen | Torkild Sannes Søby | Øystein Bang | Per Willy Aaserud | Kirsten Ragnhild Grimstad | Sigrun Sundet Sandstad | Marian Lisland | Christina Dimbodius | Sverre Barratt-Due | Audun Andrè Sandvik | Inger Anne Naterstad | Valborg Orset Stene | Margrete Pettersen | Ola B. Johannesen | Arne jor | Anne Anita Lillebø
Producers Erik Hillestad | Marian Lisland
Publishers Kirkelig Kulturverksted
4. Kyrie / Agnus Dei 00:04:42 1.50 USD
Main artist Karoline Krüger; Erik Hillestad
Composer Karoline Krüger
Author Erik Hillestad
Performers Øyvind Kristiansen | Torkild Sannes Søby | Øystein Bang | Per Willy Aaserud | Kirsten Ragnhild Grimstad | Sigrun Sundet Sandstad | Marian Lisland | Christina Dimbodius | Sverre Barratt-Due | Audun Andrè Sandvik | Inger Anne Naterstad | Valborg Orset Stene | Margrete Pettersen | Ola B. Johannesen | Arne jor | Anne Anita Lillebø
Producers Erik Hillestad | Marian Lisland
Publishers Kirkelig Kulturverksted
5. Nattverd 00:03:54 1.50 USD
Main artist Karoline Krüger; Erik Hillestad
Composer Karoline Krüger
Author Erik Hillestad
Performers Øyvind Kristiansen | Torkild Sannes Søby | Øystein Bang | Per Willy Aaserud | Kirsten Ragnhild Grimstad | Sigrun Sundet Sandstad | Marian Lisland | Christina Dimbodius | Sverre Barratt-Due | Audun Andrè Sandvik | Inger Anne Naterstad | Valborg Orset Stene | Margrete Pettersen | Ola B. Johannesen | Arne jor | Anne Anita Lillebø
Producers Erik Hillestad | Marian Lisland
Publishers Kirkelig Kulturverksted
6. Tekstlesning 00:02:36 1.50 USD
Main artist Karoline Krüger; Erik Hillestad
Composer Karoline Krüger
Author Erik Hillestad
Performers Øyvind Kristiansen | Torkild Sannes Søby | Øystein Bang | Per Willy Aaserud | Kirsten Ragnhild Grimstad | Sigrun Sundet Sandstad | Marian Lisland | Christina Dimbodius | Sverre Barratt-Due | Audun Andrè Sandvik | Inger Anne Naterstad | Valborg Orset Stene | Margrete Pettersen | Ola B. Johannesen | Arne jor | Anne Anita Lillebø
Producers Erik Hillestad | Marian Lisland
Publishers Kirkelig Kulturverksted
7. Credo 00:03:12 1.50 USD
Main artist Karoline Krüger; Erik Hillestad
Composer Karoline Krüger
Author Erik Hillestad
Performers Øyvind Kristiansen | Torkild Sannes Søby | Øystein Bang | Per Willy Aaserud | Kirsten Ragnhild Grimstad | Sigrun Sundet Sandstad | Marian Lisland | Christina Dimbodius | Sverre Barratt-Due | Audun Andrè Sandvik | Inger Anne Naterstad | Valborg Orset Stene | Margrete Pettersen | Ola B. Johannesen | Arne jor | Anne Anita Lillebø
Producers Erik Hillestad | Marian Lisland
Publishers Kirkelig Kulturverksted
8. Lovsang 00:02:54 1.50 USD
Main artist Karoline Krüger; Erik Hillestad
Composer Karoline Krüger
Author Erik Hillestad
Performers Kirsten Ragnhild Grimstad | Sigrun Sundet Sandstad | Marian Lisland | Christina Dimbodius | Sverre Barratt-Due | Audun Andrè Sandvik | Inger Anne Naterstad | Valborg Orset Stene | Margrete Pettersen | Ola B. Johannesen | Arne jor | Anne Anita Lillebø | Øyvind Kristiansen | Torkild Sannes Søby | Øystein Bang | Per Willy Aaserud
Producers Erik Hillestad | Marian Lisland
Publishers Kirkelig Kulturverksted
9. Bønn 00:06:17 1.50 USD
Main artist Karoline Krüger; Erik Hillestad
Composer Karoline Krüger
Author Erik Hillestad
Performers Øyvind Kristiansen | Torkild Sannes Søby | Øystein Bang | Per Willy Aaserud | Kirsten Ragnhild Grimstad | Sigrun Sundet Sandstad | Marian Lisland | Christina Dimbodius | Sverre Barratt-Due | Audun Andrè Sandvik | Inger Anne Naterstad | Valborg Orset Stene | Margrete Pettersen | Ola B. Johannesen | Arne jor | Anne Anita Lillebø
Producers Erik Hillestad | Marian Lisland
Publishers Kirkelig Kulturverksted
10. Salige Er 00:01:56 1.50 USD
Main artist Karoline Krüger; Erik Hillestad
Composer Karoline Krüger
Author Erik Hillestad
Performers Øyvind Kristiansen | Torkild Sannes Søby | Øystein Bang | Per Willy Aaserud | Kirsten Ragnhild Grimstad | Sigrun Sundet Sandstad | Marian Lisland | Christina Dimbodius | Sverre Barratt-Due | Audun Andrè Sandvik | Inger Anne Naterstad | Valborg Orset Stene | Margrete Pettersen | Ola B. Johannesen | Arne jor | Anne Anita Lillebø
Producers Erik Hillestad | Marian Lisland
Publishers Kirkelig Kulturverksted
11. Velsignelse og utgang 00:05:44 1.50 USD
Main artist Karoline Krüger; Erik Hillestad
Composer Karoline Krüger
Author Erik Hillestad
Performers Øyvind Kristiansen | Torkild Sannes Søby | Øystein Bang | Per Willy Aaserud | Kirsten Ragnhild Grimstad | Sigrun Sundet Sandstad | Marian Lisland | Christina Dimbodius | Sverre Barratt-Due | Audun Andrè Sandvik | Inger Anne Naterstad | Valborg Orset Stene | Margrete Pettersen | Ola B. Johannesen | Arne jor | Anne Anita Lillebø
Producers Erik Hillestad | Marian Lisland
Publishers Kirkelig Kulturverksted
12. Inngang 00:03:28 1.50 USD
Main artist Karoline Krüger; Erik Hillestad
Composer Karoline Krüger
Author Erik Hillestad
Performers Øyvind Kristiansen | Torkild Sannes Søby | Øystein Bang | Per Willy Aaserud | Kirsten Ragnhild Grimstad | Sigrun Sundet Sandstad | Marian Lisland | Christina Dimbodius | Sverre Barratt-Due | Audun Andrè Sandvik | Inger Anne Naterstad | Valborg Orset Stene | Margrete Pettersen | Ola B. Johannesen | Arne jor | Anne Anita Lillebø
Producers Erik Hillestad | Marian Lisland
Publishers Kirkelig Kulturverksted
13. Kyrie 00:02:58 1.50 USD
Main artist Karoline Krüger; Erik Hillestad
Composer Karoline Krüger
Author Erik Hillestad
Performers Øyvind Kristiansen | Torkild Sannes Søby | Øystein Bang | Per Willy Aaserud | Kirsten Ragnhild Grimstad | Sigrun Sundet Sandstad | Marian Lisland | Christina Dimbodius | Sverre Barratt-Due | Audun Andrè Sandvik | Inger Anne Naterstad | Valborg Orset Stene | Margrete Pettersen | Ola B. Johannesen | Arne jor | Anne Anita Lillebø
Producers Erik Hillestad | Marian Lisland
Publishers Kirkelig Kulturverksted
14. Gloria 00:03:53 1.50 USD
Main artist Karoline Krüger; Erik Hillestad
Composer Karoline Krüger
Author Erik Hillestad
Performers Øyvind Kristiansen | Torkild Sannes Søby | Øystein Bang | Per Willy Aaserud | Kirsten Ragnhild Grimstad | Sigrun Sundet Sandstad | Marian Lisland | Christina Dimbodius | Sverre Barratt-Due | Audun Andrè Sandvik | Inger Anne Naterstad | Valborg Orset Stene | Margrete Pettersen | Ola B. Johannesen | Arne jor | Anne Anita Lillebø
Producers Erik Hillestad | Marian Lisland
Publishers Kirkelig Kulturverksted
15. Credo 00:02:55 1.50 USD
Main artist Karoline Krüger; Erik Hillestad
Composer Karoline Krüger
Author Erik Hillestad
Performers Øyvind Kristiansen | Torkild Sannes Søby | Øystein Bang | Per Willy Aaserud | Kirsten Ragnhild Grimstad | Sigrun Sundet Sandstad | Marian Lisland | Christina Dimbodius | Sverre Barratt-Due | Audun Andrè Sandvik | Inger Anne Naterstad | Valborg Orset Stene | Margrete Pettersen | Ola B. Johannesen | Arne jor | Anne Anita Lillebø
Producers Erik Hillestad | Marian Lisland
Publishers Kirkelig Kulturverksted
16. Tekstlesning 00:04:19 1.50 USD
Main artist Karoline Krüger; Erik Hillestad
Composer Karoline Krüger
Author Erik Hillestad
Performers Øyvind Kristiansen | Torkild Sannes Søby | Øystein Bang | Per Willy Aaserud | Kirsten Ragnhild Grimstad | Sigrun Sundet Sandstad | Marian Lisland | Christina Dimbodius | Sverre Barratt-Due | Audun Andrè Sandvik | Inger Anne Naterstad | Valborg Orset Stene | Margrete Pettersen | Ola B. Johannesen | Arne jor | Anne Anita Lillebø
Producers Erik Hillestad | Marian Lisland
Publishers Kirkelig Kulturverksted
17. Bønn 00:02:32 1.50 USD
Main artist Karoline Krüger; Erik Hillestad
Composer Karoline Krüger
Author Erik Hillestad
Performers Øyvind Kristiansen | Torkild Sannes Søby | Øystein Bang | Per Willy Aaserud | Kirsten Ragnhild Grimstad | Sigrun Sundet Sandstad | Marian Lisland | Christina Dimbodius | Sverre Barratt-Due | Audun Andrè Sandvik | Inger Anne Naterstad | Valborg Orset Stene | Margrete Pettersen | Ola B. Johannesen | Arne jor | Anne Anita Lillebø
Producers Erik Hillestad | Marian Lisland
Publishers Kirkelig Kulturverksted
18. Prefasjon og Sanctus 00:04:46 1.50 USD
Main artist Karoline Krüger; Erik Hillestad
Composer Karoline Krüger
Author Erik Hillestad
Performers Øyvind Kristiansen | Torkild Sannes Søby | Øystein Bang | Per Willy Aaserud | Kirsten Ragnhild Grimstad | Sigrun Sundet Sandstad | Marian Lisland | Christina Dimbodius | Sverre Barratt-Due | Audun Andrè Sandvik | Inger Anne Naterstad | Valborg Orset Stene | Margrete Pettersen | Ola B. Johannesen | Arne jor | Anne Anita Lillebø
Producers Erik Hillestad | Marian Lisland
Publishers Kirkelig Kulturverksted
19. Nattverdbønn og Innstiftelsesord 00:01:47 1.50 USD
Main artist Karoline Krüger; Erik Hillestad
Composer Karoline Krüger
Author Erik Hillestad
Performers Øyvind Kristiansen | Torkild Sannes Søby | Øystein Bang | Per Willy Aaserud | Kirsten Ragnhild Grimstad | Sigrun Sundet Sandstad | Marian Lisland | Christina Dimbodius | Sverre Barratt-Due | Audun Andrè Sandvik | Inger Anne Naterstad | Valborg Orset Stene | Margrete Pettersen | Ola B. Johannesen | Arne jor | Anne Anita Lillebø
Producers Erik Hillestad | Marian Lisland
Publishers Kirkelig Kulturverksted
20. Agnus Dei 00:01:07 1.00 USD
Main artist Karoline Krüger; Erik Hillestad
Composer Karoline Krüger
Author Erik Hillestad
Performers Øyvind Kristiansen | Torkild Sannes Søby | Øystein Bang | Per Willy Aaserud | Kirsten Ragnhild Grimstad | Sigrun Sundet Sandstad | Marian Lisland | Christina Dimbodius | Sverre Barratt-Due | Audun Andrè Sandvik | Inger Anne Naterstad | Valborg Orset Stene | Margrete Pettersen | Ola B. Johannesen | Arne jor | Anne Anita Lillebø
Producers Erik Hillestad | Marian Lisland
Publishers Kirkelig Kulturverksted
21. Nattverd 00:03:43 1.50 USD
Main artist Karoline Krüger; Erik Hillestad
Composer Karoline Krüger
Author Erik Hillestad
Performers Øyvind Kristiansen | Torkild Sannes Søby | Øystein Bang | Per Willy Aaserud | Kirsten Ragnhild Grimstad | Sigrun Sundet Sandstad | Marian Lisland | Christina Dimbodius | Sverre Barratt-Due | Audun Andrè Sandvik | Inger Anne Naterstad | Valborg Orset Stene | Margrete Pettersen | Ola B. Johannesen | Arne jor | Anne Anita Lillebø
Producers Erik Hillestad | Marian Lisland
Publishers Kirkelig Kulturverksted
22. Velsignelse og utgang 00:03:49 1.50 USD
Main artist Karoline Krüger; Erik Hillestad
Composer Karoline Krüger
Author Erik Hillestad
Performers Øyvind Kristiansen | Torkild Sannes Søby | Øystein Bang | Per Willy Aaserud | Kirsten Ragnhild Grimstad | Sigrun Sundet Sandstad | Marian Lisland | Christina Dimbodius | Sverre Barratt-Due | Audun Andrè Sandvik | Inger Anne Naterstad | Valborg Orset Stene | Margrete Pettersen | Ola B. Johannesen | Arne jor | Anne Anita Lillebø
Producers Erik Hillestad | Marian Lisland
Publishers Kirkelig Kulturverksted