Nils Henrik Asheim & Ruth Wilhelmine Meyer

Vox Humana AlbumPurchased

1. Vox humana 00:06:19 1.50 USD
Main artist Nils Henrik Asheim & Ruth Wilhelmine Meyer
Composer Armensk kirketone
Author Armensk kirketone
Performers Ruth Wilhelmine Meyer | Nils Henrik Asheim
Producers Erik Hillestad
2. Korset vil jeg aldri svike 00:03:59 1.50 USD
Main artist Nils Henrik Asheim & Ruth Wilhelmine Meyer
Composer Folketone fra Lesja
Author H. A. Brorson
Performers Ruth Wilhelmine Meyer | Nils Henrik Asheim
Producers Erik Hillestad
3. Tvo duvor 00:04:04 1.50 USD
Main artist Nils Henrik Asheim & Ruth Wilhelmine Meyer
Composer Folketone etter Agnes Buen Garnås
Author Folketone etter Agnes Buen Garnås
Performers Ruth Wilhelmine Meyer | Nils Henrik Asheim
Producers Erik Hillestad
4. Miserere 00:04:48 1.50 USD
Main artist Nils Henrik Asheim & Ruth Wilhelmine Meyer
Composer Utdrag fra et korsikansk requiem
Author Utdrag fra et korsikansk requiem
Performers Ruth Wilhelmine Meyer | Nils Henrik Asheim
Producers Erik Hillestad
5. Den største høgtid her på jord 00:03:33 1.50 USD
Main artist Nils Henrik Asheim & Ruth Wilhelmine Meyer
Composer B. Gesius
Author B. Gesius
Performers Ruth Wilhelmine Meyer | Nils Henrik Asheim
Producers Erik Hillestad
6. Vox organi 00:04:12 1.50 USD
Main artist Nils Henrik Asheim & Ruth Wilhelmine Meyer
Composer Nils Henrik Asheim | Ruth Wilhelmine Meyer
Author Nils Henrik Asheim | Ruth Wilhelmine Meyer
Performers Ruth Wilhelmine Meyer | Nils Henrik Asheim
Producers Erik Hillestad
7. Syng i stille morgonstunder 00:04:24 1.50 USD
Main artist Nils Henrik Asheim & Ruth Wilhelmine Meyer
Composer Folketone fra Telemark
Author Elias Blix
Performers Ruth Wilhelmine Meyer | Nils Henrik Asheim
Producers Erik Hillestad
8. Skriv deg Jesus på mitt hjerte 00:05:25 1.50 USD
Main artist Nils Henrik Asheim & Ruth Wilhelmine Meyer
Composer Folketone fra Færøyene
Author Thomas Kingo
Performers Ruth Wilhelmine Meyer | Nils Henrik Asheim
Producers Erik Hillestad
9. Farvel farvel 00:03:22 1.50 USD
Main artist Nils Henrik Asheim & Ruth Wilhelmine Meyer
Composer Folketone fra Borge Lofoten
Author Folketone fra Borge Lofoten
Performers Ruth Wilhelmine Meyer | Nils Henrik Asheim
Producers Erik Hillestad
10. De profundis 00:07:30 1.80 USD
Main artist Nils Henrik Asheim & Ruth Wilhelmine Meyer
Composer Nils Henrik Asheim | Ruth Wilhelmine Meyer
Author Nils Henrik Asheim | Ruth Wilhelmine Meyer
Performers Ruth Wilhelmine Meyer | Nils Henrik Asheim
Producers Erik Hillestad
11. Velt alle dine veie 00:04:07 1.50 USD
Main artist Nils Henrik Asheim & Ruth Wilhelmine Meyer
Composer Folketone fra Tyskland | Hans Leo Hassler
Author Folketone fra Tyskland | Hans Leo Hassler
Performers Ruth Wilhelmine Meyer | Nils Henrik Asheim
Producers Erik Hillestad