Svalbard kirkes trio artist

Svalbard kirkes trio består av Torunn Sørensen, Leif Magne Helgesen og Espen Rotevatn. Alle er erfarne korsangere. Vi fant derfor fort sammen i sanggleden, og i julen 2011 fødtes en tanke om å lage en plate med noen av «våre» sanger. Vi håper at platen kan representere og uttrykke noe av det spesielle med Svalbard og Svalbard Kirke. Leif Magne Helgesen har jobbet som prest i Tromsø, Stavanger, sjømannskirker og i fengsler. Han var leder av Kirkens Bymisjon i Vestfold i seks år og stedlig representant for Kirkens Nødhjelp på Balkan i fire år. Han er forfatter av bøkene Balkan (2006) og Svalbard Spor (2010), og redaktør av boka Kirke på Svalbard (2008). Leif Magne har vært sokneprest på Svalbard siden august 2006. Torunn Sørensen har lang erfaring som avdelingssykepleier ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo. Hun har også jobbet som palliativ sykepleier ved Hospice Lovisenberg. Sin korbakgrunn har hun fra Con Spirito og Grex Vocalis. Siden mai 2008 har Torunn vært ansatt som diakoniarbeider i Svalbard Kirke. Espen Rotevatn er utdannet musikkpedagog fra Høgskolen i Bergen og kordirigent fra Musikkonservatoriet i Tromsø. Han har jobbet med kulturarbeid i Slettebakken menighet og i Kirkens Bymisjon i Bergen, og har lang erfaring som kordirigent og korsanger. Espen har jobbet som kateket og kirkemusiker i Svalbard Kirke siden sommeren 2011.