Hanne Kjersti Yndestad, Henning Sommerro, Arne Domnerus artist