Hvoslef Chamber Music Project

Hvoslef Chamber Works II Audio CDPurchased

FLØYTEUHYRER OG FJÆRKRE «Hvoslef Chamber Works No. II» er den andre i en serie på ni CD-er med Ketil Hvoslefs samlede kammermusikk. Ideen om å samle alle Hvoslefs 38 kammermusikalske verker på CD ble unnfanget av fiolinisten Ricardo Odriozola og pianisten Einar Røttingen, begge med bakgrunn i mange års samarbeid med komponisten. Ketil Hvoslef (f. 1939) er en produktiv, allsidig og udogmatisk anlagt komponist, som fortsatt – godt inn i syttiårene – skriver musikk i et heftig tempo. Hvoslefs stil er preget av økonomisk bruk av virkemidlene, oppsamling av latent energi, rytmisk oppfinnsomhet, og ofte et element av humor, som også kommer tydelig fram i hans beskrivelse av egne komposisjoner: Og under arbeidet med fløyteoktetten så jeg for meg en kropp med åtte armer (gjerne en blekksprut). Armene lot jeg her og der gå sine egne veier, men hele tiden var det viktig at de ble oppfattet som del av en felles kropp. Denne kropp beveger seg mange steder også helt samlet, og gir forhåpentligvis inntrykk av et enhetlig, men likevel sammensatt, uvirkelig vesen. – Et «fløyteuhyre»! Også under arbeidet med verket «Duo for Accordions» har Hvoslef funnet inspirasjon i dyrenes verden, nærmere bestemt i H.C. Andersens berømte hønsegård: Her er det jo tale om at «en lille Fjeder kan nok blive til fem Høns». I mitt stykke er det syv fjær, eller toner (og også syv ord i tittelen), som ble til et helt stykke for to akkordeoner! Innspillingene tar utgangspunkt i det utøvende miljøet i Bergen, hvor Hvoslef har sitt virke. Musikerne er primært fra Griegakademiet (UiB/HiB) og Bergen Filharmoniske Orkester.