Marie & Anders

Med Vänner Live Hemma AlbumPurchased

”Marie & Anders med Vänner Live Hemma” är ett lovsångsalbum fyllt av nära och innerlig tillbedjan. Det är ett album som består av tio lovsånger som är skrivna i en kontext av stillhet och bön. Bland innehållet i texterna betonas områden som Guds helighet, hans nåd och vårt behov av hans närvaro. Skivan är en liveinspelning från familjens eget vardagsrum. Önskan är att inspelningen ska få spegla den enkelhet och närvaro som finns i en mindre gemenskap av bön. Låtarna är också filmade med scener från inspelningen i hemmet och från det tidigare varvsområdet Eriksberg i Göteborg.
Bonus content included for FREE with purchase of complete release:  Booklet (PDF)
1. Låt din nåd vila över oss 00:03:40 1.50 USD
Main artist Marie & Anders
Composer Anders Johansson
Author Anders Johansson
Performers Albin Johansson | Jonny Björnhager | Hanna Daun Arehammar | Johan Björnhager | Alice Ahlvlinder | Noomie Björnhager | Moa Gustavsson | Felix Ahlvlinder
Producers Anders Johansson | Marie Johansson
Publishers MaJo Music
2. Helig Helig Helig 00:05:15 1.50 USD
Main artist Marie & Anders
Composer Anders Johansson
Author Anders Johansson
Performers Albin Johansson | Jonny Björnhager | Hanna Daun Arehammar | Johan Björnhager | Alice Ahlvlinder | Noomie Björnhager | Moa Gustavsson | Felix Ahlvlinder
Producers Anders Johansson | Marie Johansson
Publishers MaJo Music
3. Vi tillber dig 00:05:34 1.50 USD
Main artist Marie & Anders
Composer Anders Johansson
Author Anders Johansson
Performers Albin Johansson | Jonny Björnhager | Hanna Daun Arehammar | Johan Björnhager | Alice Ahlvlinder | Noomie Björnhager | Moa Gustavsson | Felix Ahlvlinder
Producers Anders Johansson | Marie Johansson
Publishers MaJo Music
4. Halleluja 00:05:24 1.50 USD
Main artist Marie & Anders
Composer Anders Johansson
Author Anders Johansson
Performers Albin Johansson | Jonny Björnhager | Hanna Daun Arehammar | Johan Björnhager | Alice Ahlvlinder | Noomie Björnhager | Moa Gustavsson | Felix Ahlvlinder
Producers Anders Johansson | Marie Johansson
Publishers MaJo Music
5. Herren är min Herde 00:03:40 1.50 USD
Main artist Marie & Anders
Composer Marie Johansson
Author Domain Publique
Performers Albin Johansson | Jonny Björnhager | Hanna Daun Arehammar | Johan Björnhager | Alice Ahlvlinder | Noomie Björnhager | Moa Gustavsson | Felix Ahlvlinder
Producers Anders Johansson | Marie Johansson
Publishers MaJo Music
6. Kom Helige Ande 00:04:40 1.50 USD
Main artist Marie & Anders
Composer Anders Johansson
Author Anders Johansson
Performers Albin Johansson | Jonny Björnhager | Hanna Daun Arehammar | Johan Björnhager | Alice Ahlvlinder | Noomie Björnhager | Moa Gustavsson | Felix Ahlvlinder
Producers Anders Johansson | Marie Johansson
Publishers MaJo Music
7. Du är 00:04:16 1.50 USD
Main artist Marie & Anders
Composer Anders Johansson
Author Anders Johansson
Performers Albin Johansson | Jonny Björnhager | Hanna Daun Arehammar | Johan Björnhager | Alice Ahlvlinder | Noomie Björnhager | Moa Gustavsson | Felix Ahlvlinder
Producers Anders Johansson | Marie Johansson
Publishers MaJo Music
8. Mätta mig med din nåd 00:03:43 1.50 USD
Main artist Marie & Anders
Composer Anders Johansson
Author Anders Johansson
Performers Albin Johansson | Jonny Björnhager | Hanna Daun Arehammar | Johan Björnhager | Alice Ahlvlinder | Noomie Björnhager | Moa Gustavsson | Felix Ahlvlinder
Producers Anders Johansson | Marie Johansson
Publishers MaJo Music
9. Halleluja, vi tillber dig 00:03:59 1.50 USD
Main artist Marie & Anders
Composer Anders Johansson
Author Anders Johansson
Performers Albin Johansson | Jonny Björnhager | Hanna Daun Arehammar | Johan Björnhager | Alice Ahlvlinder | Noomie Björnhager | Moa Gustavsson | Felix Ahlvlinder
Producers Anders Johansson | Marie Johansson
Publishers MaJo Music
10. There is Power in the Name of Jesus 00:03:46 1.50 USD
Main artist Marie & Anders
Composer Anders Johansson
Author Anders Johansson
Performers Albin Johansson | Jonny Björnhager | Hanna Daun Arehammar | Johan Björnhager | Alice Ahlvlinder | Noomie Björnhager | Moa Gustavsson | Felix Ahlvlinder
Producers Anders Johansson | Marie Johansson
Publishers MaJo Music