Østenfor Sol

Troillspel AlbumPurchased

Østenfor Sol er en gruppe med base i Oslo som gjennom fem år jobba med tekstar av lyrikaren Vegard Vigerust frå Dovre. Vigerust har ein lang litterær produksjon bak seg, men har dei siste 20 åra konsentrert seg om å skrive tekstar frå Dovre på dovredialekt.
1. Kåmå heim att 00:03:45 1.00 USD
Main artist Østenfor Sol
Composer Erlend Lygren
Author Vegard Vigerust
Performers Ole Jørn Myklebust | Camilla Bjørndahl Sørensen | Morten Qvenild | Bjørn Sigurd Glorvigen | Roger Arntzen | Erlend Lygren
Arrangers Østenfor Sol | Geir Ø. Lysne
Producers Geir Ø. Lysne
Publishers MajorForlaget
2. Nupa 00:04:22 1.00 USD
Main artist Østenfor Sol
Composer Ole Jørn Myklebust
Author Vegard Vigerust
Performers Ole Jørn Myklebust | Camilla Bjørndahl Sørensen | Morten Qvenild | Bjørn Sigurd Glorvigen | Roger Arntzen | Erlend Lygren
Arrangers Østenfor Sol | Geir Ø. Lysne
Producers Geir Ø. Lysne
Publishers MajorForlaget
3. Eingong skal alt bli forklåra 00:04:24 1.00 USD
Main artist Østenfor Sol
Composer Morten Qvenild
Author Vegard Vigerust
Performers Ole Jørn Myklebust | Camilla Bjørndahl Sørensen | Morten Qvenild | Bjørn Sigurd Glorvigen | Roger Arntzen | Erlend Lygren
Arrangers Østenfor Sol | Geir Ø. Lysne
Producers Geir Ø. Lysne
Publishers MajorForlaget
4. Høgtid 00:04:31 1.00 USD
Main artist Østenfor Sol
Composer Ole Jørn Myklebust
Author Ragnar Solberg
Performers Ole Jørn Myklebust | Camilla Bjørndahl Sørensen | Morten Qvenild | Bjørn Sigurd Glorvigen | Roger Arntzen | Erlend Lygren
Arrangers Østenfor Sol | Geir Ø. Lysne
Producers Geir Ø. Lysne
Publishers MajorForlaget
5. Den sorte dame 00:05:01 1.00 USD
Main artist Østenfor Sol
Composer Morten Qvenild
Author Vegard Vigerust
Performers Ole Jørn Myklebust | Camilla Bjørndahl Sørensen | Morten Qvenild | Bjørn Sigurd Glorvigen | Roger Arntzen | Erlend Lygren
Arrangers Østenfor Sol | Geir Ø. Lysne
Producers Geir Ø. Lysne
Publishers MajorForlaget
6. Altere 00:04:48 1.00 USD
Main artist Østenfor Sol
Composer Ole Jørn Myklebust
Author Ragnar Solberg
Performers Ole Jørn Myklebust | Camilla Bjørndahl Sørensen | Morten Qvenild | Bjørn Sigurd Glorvigen | Roger Arntzen | Erlend Lygren
Arrangers Østenfor Sol | Geir Ø. Lysne
Producers Geir Ø. Lysne
Publishers MajorForlaget
7. Troillspel 00:03:42 1.00 USD
Main artist Østenfor Sol
Composer Morten Qvenild
Author Vegard Vigerust
Performers Ole Jørn Myklebust | Camilla Bjørndahl Sørensen | Morten Qvenild | Bjørn Sigurd Glorvigen | Roger Arntzen | Erlend Lygren
Arrangers Østenfor Sol | Geir Ø. Lysne
Producers Geir Ø. Lysne
Publishers MajorForlaget
8. Kveld på viddun 00:03:48 1.00 USD
Main artist Østenfor Sol
Composer Ole Jørn Myklebust
Author Ragnar Solberg
Performers Ole Jørn Myklebust | Camilla Bjørndahl Sørensen | Morten Qvenild | Bjørn Sigurd Glorvigen | Roger Arntzen | Erlend Lygren
Arrangers Østenfor Sol | Geir Ø. Lysne
Producers Geir Ø. Lysne
Publishers MajorForlaget
9. Attgangarviso 00:04:17 1.00 USD
Main artist Østenfor Sol
Composer Ole Jørn Myklebust
Author Vegard Vigerust
Performers Ole Jørn Myklebust | Camilla Bjørndahl Sørensen | Morten Qvenild | Bjørn Sigurd Glorvigen | Roger Arntzen | Erlend Lygren
Arrangers Østenfor Sol | Geir Ø. Lysne
Producers Geir Ø. Lysne
Publishers MajorForlaget
10. Eros på moltemyrom 00:04:21 1.00 USD
Main artist Østenfor Sol
Composer Ole Jørn Myklebust
Author Ragnar Solberg
Performers Ole Jørn Myklebust | Camilla Bjørndahl Sørensen | Morten Qvenild | Bjørn Sigurd Glorvigen | Roger Arntzen | Erlend Lygren
Arrangers Østenfor Sol | Geir Ø. Lysne
Producers Geir Ø. Lysne
Publishers MajorForlaget
11. Å fyngje eg fårå åt Dovreland 00:04:37 1.00 USD
Main artist Østenfor Sol
Composer Ole Jørn Myklebust
Author Vegard Vigerust
Performers Ole Jørn Myklebust | Camilla Bjørndahl Sørensen | Morten Qvenild | Bjørn Sigurd Glorvigen | Roger Arntzen | Erlend Lygren
Arrangers Østenfor Sol | Geir Ø. Lysne
Producers Geir Ø. Lysne
Publishers MajorForlaget
12. Bånsull frå 1970-årom 00:04:11 1.00 USD
Main artist Østenfor Sol
Composer Ole Jørn Myklebust
Author Vegard Vigerust
Performers Ole Jørn Myklebust | Camilla Bjørndahl Sørensen | Morten Qvenild | Bjørn Sigurd Glorvigen | Roger Arntzen | Erlend Lygren
Arrangers Østenfor Sol | Geir Ø. Lysne
Producers Geir Ø. Lysne
Publishers MajorForlaget
13. Da eg slo lengten i hugu 00:03:32 1.00 USD
Main artist Østenfor Sol
Composer Morten Qvenild
Author Vegard Vigerust
Performers Ole Jørn Myklebust | Camilla Bjørndahl Sørensen | Morten Qvenild | Bjørn Sigurd Glorvigen | Roger Arntzen | Erlend Lygren
Arrangers Østenfor Sol | Geir Ø. Lysne
Producers Geir Ø. Lysne
Publishers MajorForlaget