Sigvart Dagsland

Villa Nordraak VinylPurchased

For 30 år siden besøkte Sigvart Dagsland for første gang Villa Nordraak. I år vender han tilbake til åstedet med 13 helt nye sanger og sitt 8 manns ”bryllups- og begravelsesorkester”.