Terje Isungset

Middle Of Mist AlbumPurchased

Med opptak gjort i Emanuel Vigelands mausoleum i Oslo er lyden som utkrystalliserar seg frå denne innspelinga magisk. Isungset brukar rommet og skapar ny spennande musikk med lydar skapt av hans særeigne lydunivers. Isungset tek lyttaren med på ei vakker og utfordrande ferd i spenningsfelt mellom nakent og nært, tildekka og fjernt. Musikken gjev assosiasjonar til natur. All musikken er spelt inn solo. Isungset viser seg igjen som ein unik og særprega musikar som stadig fangar og utfordrar den som vågar å sleppa taket - og bli ein engasjert lyttar.
1. The Gorge 00:04:43 1.00 USD
Main artist Terje Isungset
Composer Terje Isungset
2. The Summit 00:02:03 1.00 USD
Main artist Terje Isungset
Composer Terje Isungset
3. The Mist 1 00:03:14 1.00 USD
Main artist Terje Isungset
Composer Terje Isungset
4. The Bog 00:05:37 1.00 USD
Main artist Terje Isungset
Composer Terje Isungset
5. The Boulder 00:09:10 1.20 USD
Main artist Terje Isungset
Composer Terje Isungset
6. The Knoll 00:01:37 1.00 USD
Main artist Terje Isungset
Composer Terje Isungset
7. The Mist 2 00:03:21 1.00 USD
Main artist Terje Isungset
Composer Terje Isungset
8. The Glen 00:03:11 1.00 USD
Main artist Terje Isungset
Composer Terje Isungset
9. The Mist 3 00:04:14 1.00 USD
Main artist Terje Isungset
Composer Terje Isungset
10. The Reed 00:02:04 1.00 USD
Main artist Terje Isungset
Composer Terje Isungset
11. The Tarn 00:02:58 1.00 USD
Main artist Terje Isungset
Composer Terje Isungset
12. The Path 00:02:20 1.00 USD
Main artist Terje Isungset
Composer Terje Isungset