Ove Røsbak

Himmelhaik AlbumPurchased

1. Internet Rap 00:02:45 1.00 USD
Main artist Ove Røsbak
Composer Henning Sommerro
Author Ove Røsbak
Performers Ove Røsbak
Producers Roger Valstad | Henning Sommerro | Ove Røsbak | John Pål Inderberg
2. Ordet 00:02:04 1.00 USD
Main artist Ove Røsbak
Composer Henning Sommerro
Author Ove Røsbak
Performers Ove Røsbak
Producers Henning Sommerro | Ove Røsbak | John Pål Inderberg | Roger Valstad
3. Balladen Om Den Vesle Bleke Stille Gutten 00:04:26 1.00 USD
Main artist Ove Røsbak
Composer Henning Sommerro
Author Ove Røsbak
Performers Ove Røsbak
Producers Henning Sommerro | Ove Røsbak | John Pål Inderberg | Roger Valstad
4. Hem 00:00:38 1.00 USD
Main artist Ove Røsbak
Author Ove Røsbak
Performers Ove Røsbak
Producers Henning Sommerro | Ove Røsbak | John Pål Inderberg | Roger Valstad
5. Filmteam I Furnesåsa 00:02:54 1.00 USD
Main artist Ove Røsbak
Author Ove Røsbak
Performers Ove Røsbak
Producers Henning Sommerro | Ove Røsbak | John Pål Inderberg | Roger Valstad
6. Når Far Min Var Nedåt 00:00:47 1.00 USD
Main artist Ove Røsbak
Author Ove Røsbak
Performers Ove Røsbak
Producers Henning Sommerro | Ove Røsbak | John Pål Inderberg | Roger Valstad
7. Vi To, Vet Du 00:01:43 1.00 USD
Main artist Ove Røsbak
Composer Henning Sommerro
Author Ove Røsbak
Performers Ove Røsbak
Producers Henning Sommerro | Ove Røsbak | John Pål Inderberg | Roger Valstad
8. Mårråsfuggel 00:01:53 1.00 USD
Main artist Ove Røsbak
Author Ove Røsbak
Performers Ove Røsbak
Producers Henning Sommerro | Ove Røsbak | John Pål Inderberg | Roger Valstad
9. Hu Ænne Pige Og Kvinnefrigjøringa 00:05:12 1.00 USD
Main artist Ove Røsbak
Composer Henning Sommerro
Author Ove Røsbak
Performers Ove Røsbak
Producers Henning Sommerro | Ove Røsbak | John Pål Inderberg | Roger Valstad
10. Stenalderrock 00:03:54 1.00 USD
Main artist Ove Røsbak
Composer John Pål Inderberg | Henning Sommerro
Author Ove Røsbak
Performers Ove Røsbak
Producers Henning Sommerro | Ove Røsbak | John Pål Inderberg | Roger Valstad
11. Bæssmor Blues 00:02:50 1.00 USD
Main artist Ove Røsbak
Composer John Pål Inderberg
Author Ove Røsbak
Performers Ove Røsbak
Producers Henning Sommerro | Ove Røsbak | John Pål Inderberg | Roger Valstad
12. Balladen Om Bleke Jinter 00:02:35 1.00 USD
Main artist Ove Røsbak
Composer Henning Sommerro
Author Ove Røsbak
Performers Ove Røsbak
Producers Henning Sommerro | Ove Røsbak | John Pål Inderberg | Roger Valstad
13. Lost On The Highway 00:03:28 1.00 USD
Main artist Ove Røsbak
Author Ove Røsbak
Performers Ove Røsbak
Producers Henning Sommerro | Ove Røsbak | John Pål Inderberg | Roger Valstad
14. To Gamle 00:03:00 1.00 USD
Main artist Ove Røsbak
Composer Henning Sommerro
Author Ove Røsbak
Performers Ove Røsbak
Producers Henning Sommerro | Ove Røsbak | John Pål Inderberg | Roger Valstad
15. En Sammarskveld Når Jorda Blir Tel Himmel 00:02:48 1.00 USD
Main artist Ove Røsbak
Composer Henning Sommerro
Author Ove Røsbak
Performers Ove Røsbak
Producers Henning Sommerro | Ove Røsbak | John Pål Inderberg | Roger Valstad