Per Vollestad

Stygge piker AlbumPurchased

1. Selskaps chokolade - Ship O'Hoi 00:01:03 1.00 USD
Main artist Per Vollestad
Performers Per Vollestad | Stian Carstensen | Svein O. Blindheim | Grete Helle Rasmussen
Producers Stian Carstensen
2. Den steker deres stek, madam (mens jeg byr en appelsin...) 00:01:58 1.00 USD
Main artist Per Vollestad
Performers Per Vollestad | Stian Carstensen | Svein O. Blindheim | Grete Helle Rasmussen
Producers Stian Carstensen
3. Russisk sagstolvise 00:02:06 1.00 USD
Main artist Per Vollestad
Composer Halfdan Kjerulf
Author Henrik Wergeland
Performers Per Vollestad | Stian Carstensen | Svein O. Blindheim | Grete Helle Rasmussen
Producers Stian Carstensen
4. Oxan 00:01:21 1.00 USD
Main artist Per Vollestad
Performers Per Vollestad | Stian Carstensen | Svein O. Blindheim | Grete Helle Rasmussen
Producers Stian Carstensen
5. Bare sol! Bare sol! Bare sol! 00:02:12 1.00 USD
Main artist Per Vollestad
Performers Per Vollestad | Stian Carstensen | Svein O. Blindheim | Grete Helle Rasmussen | Ragnar Heyerdahl | Georg Reiss | Helge Havsgård Sunde | Tanja Orning | Trond Brenne
Producers Stian Carstensen
6. Munkholm 00:01:57 1.00 USD
Main artist Per Vollestad
Performers Per Vollestad | Stian Carstensen | Svein O. Blindheim | Grete Helle Rasmussen
Producers Stian Carstensen
7. Don Juan Akaba 00:02:12 1.00 USD
Main artist Per Vollestad
Performers Per Vollestad | Stian Carstensen | Svein O. Blindheim | Grete Helle Rasmussen
Producers Stian Carstensen
8. Sossidi - En rundbrenner 00:02:52 1.00 USD
Main artist Per Vollestad
Performers Per Vollestad | Stian Carstensen | Svein O. Blindheim | Grete Helle Rasmussen | Ragnar Heyerdahl | Georg Reiss
Producers Stian Carstensen
9. Freia 00:03:49 1.00 USD
Main artist Per Vollestad
Performers Per Vollestad | Stian Carstensen | Svein O. Blindheim | Grete Helle Rasmussen
Producers Stian Carstensen
10. Tomtens skurepulvervals 00:02:48 1.00 USD
Main artist Per Vollestad
Performers Per Vollestad | Stian Carstensen | Svein O. Blindheim | Grete Helle Rasmussen
Producers Stian Carstensen
11. Grænsens Kaffe & Theforretning A/S 00:02:13 1.00 USD
Main artist Per Vollestad
Performers Per Vollestad | Stian Carstensen | Svein O. Blindheim | Grete Helle Rasmussen
Producers Stian Carstensen
12. Bøyemakko 00:04:23 1.00 USD
Main artist Per Vollestad
Performers Per Vollestad | Stian Carstensen | Svein O. Blindheim | Grete Helle Rasmussen
Producers Stian Carstensen
13. Figgjo badedrakt 00:01:39 1.00 USD
Main artist Per Vollestad
Performers Per Vollestad | Stian Carstensen | Svein O. Blindheim | Grete Helle Rasmussen
Producers Stian Carstensen
14. Mc - Valsen 00:02:54 1.00 USD
Main artist Per Vollestad
Performers Per Vollestad | Stian Carstensen | Svein O. Blindheim | Grete Helle Rasmussen
Producers Stian Carstensen
15. Hvorfor er nu alle barna blitt så glade? 00:00:44 1.00 USD
Main artist Per Vollestad
Performers Per Vollestad | Stian Carstensen | Svein O. Blindheim | Grete Helle Rasmussen
Producers Stian Carstensen
16. Masta - Alle snadderøkeres vals 00:04:22 1.00 USD
Main artist Per Vollestad
Performers Per Vollestad | Stian Carstensen | Svein O. Blindheim | Grete Helle Rasmussen
Producers Stian Carstensen
17. Spis deg slank 00:03:17 1.00 USD
Main artist Per Vollestad
Performers Per Vollestad | Stian Carstensen | Svein O. Blindheim | Grete Helle Rasmussen | Ragnar Heyerdahl | Georg Reiss | Helge Havsgård Sunde | Tanja Orning | Trond Brenne
Producers Stian Carstensen
18. Sluttrudelutt 00:00:23 1.00 USD
Main artist Per Vollestad