Perikles

Du och jag mot världen SinglePurchased

1. Du och jag mot världen 00:03:01 1.00 USD
Main artist Perikles
Composer Lars - Lunkan - Lundgren | Andreas Olsson
Author Lars - Lunkan - Lundgren | Andreas Olsson
Performers Per-Göran - Pex - Svensson | Anders Wellbo | Joachim Sehlin | Lars - Lunkan - Lundgren | Anders Olsson | Andreas Olsson
Featuring artists Sannex
Producers Lars - Lunkan - Lundgren
Publishers Perikles AB
2. Ska vi ha sex 00:03:03 1.00 USD
Main artist Perikles
Composer Lars - Lunkan - Lundgren
Author Lars - Lunkan - Lundgren
Performers Per-Göran - Pex - Svensson | Anders Wellbo | Joachim Sehlin | Lars - Lunkan - Lundgren | Anders Olsson
Producers Lars - Lunkan - Lundgren
Publishers Perikles AB