Streaplers

Om jag hade vågat SinglePurchased

1. Om jag hade vågat 00:03:45
Main artist Streaplers
Composer Henrik Göranson | Johan Fransson
Author Henrik Göranson | Johan Fransson
Performers Kjetil Granli | Henrik Göranson | Kenny Samuelsson | Per Lundin | Anders Larsson
Producers Henrik Göranson
Publishers Warner/Chappell Music Scandinavia AB