Blå Häst

Ta livet av dig för fosterlandet SinglePurchased

Blå Häst kommer här mitt under en pågående valrörelse med två omvärldsbetraktelser utan att för den skull komma med varken pekpinnar eller råd om var man skall lägga sin röst. Från vänster till höger är man ju eniga om att vi måste arbeta allt längre upp i åldern för att klara välfärden. Då har Blå Häst en klart billigare lösning: Gör det själv när ingen annan gör det! Vad som driver folk i ledande positioner, från företagsledare till världshärskare i sina roller får vi svar i Min moppe är bättre än din moppe. Blå Häst har spelat tillsammans i 27 år med exakt samma sättning som från start. Samma gubbrock från år till år. Att vi enbart spelar eget material på svenska är för att vi själva ska förstå vad låtarna handlar om. De här två spåren låter inte nämnvärt annorlunda än de tidigare vi har släppt. Utveckling ska ske med måtta och förnuft.
1. Ta livet av dig för fosterlandet 00:04:20 1.00 USD
Main artist Blå Häst
Composer Pentti Salmenranta
Author Pentti Salmenranta
Performers Hasse Eriksson | Holger Thell | Johan Carlsson | Per Norberg | Pentti Salmenranta
2. Min moppe är bättre än din moppe 00:03:19 1.00 USD
Main artist Blå Häst
Composer Pentti Salmenranta
Author Pentti Salmenranta
Performers Hasse Eriksson | Holger Thell | Johan Carlsson | Per Norberg | Pentti Salmenranta